Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.08.2019 15:00 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00.
22.08.2019 10:32 Dariusz Mazurek Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup 10 licencji na oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Project 2013 Professional lub równoważne. Termin składania ofert: 30 sierpień 2019 do godz. 10:00
22.08.2019 09:12 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00
22.08.2019 09:07 Beata Zawistowska Publikacja Statystyk do spraw rejestrów w Wydziale Organizacji i Rejestrów
22.08.2019 08:30 Dariusz Mazurek Publikacja Radca prawny do spraw obsługi prawnej - samodzielne stanowisko pracy
21.08.2019 16:39 Beata Zawistowska Publikacja Archiwista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
21.08.2019 11:07 Dariusz Mazurek Edycja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
21.08.2019 11:04 Dariusz Mazurek Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
21.08.2019 10:33 Dariusz Mazurek Publikacja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej )
21.08.2019 10:03 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
21.08.2019 08:50 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin składania ofert: 28 sierpień 2019 r. do godz. 10:00
20.08.2019 13:28 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
20.08.2019 13:11 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00.
20.08.2019 12:20 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00.
19.08.2019 16:23 Mirosław Dziewit Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00
19.08.2019 16:23 Mirosław Dziewit Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym
19.08.2019 16:21 Mirosław Dziewit Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi
19.08.2019 16:20 Mirosław Dziewit Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00
19.08.2019 16:19 Mirosław Dziewit Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi
19.08.2019 14:19 Beata Zawistowska Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00
19.08.2019 14:14 Mirosław Dziewit Publikacja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00
19.08.2019 13:06 Beata Zawistowska Edycja Specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.08.2019 13:05 Beata Zawistowska Publikacja Specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.08.2019 12:19 Mirosław Dziewit Publikacja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00
19.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
19.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
16.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
14.08.2019 13:37 Bartosz Wielądek Edycja Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej.
14.08.2019 12:55 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ)
14.08.2019 08:36 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
14.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
14.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
14.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
13.08.2019 16:19 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
13.08.2019 11:55 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
13.08.2019 10:51 Agnieszka Jagoda Publikacja Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej.
13.08.2019 08:33 Krzysztof Makulec Publikacja Sekretarka w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
12.08.2019 15:21 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. udostępniania informacji, promocji i edukacji statystycznej w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych
12.08.2019 12:08 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań w Ośrodku Statystyki Handlu i Usług
12.08.2019 08:38 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Oddziale w Jeleniej Górze
09.08.2019 14:40 Bartosz Wielądek Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00.
09.08.2019 14:38 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00.
09.08.2019 14:28 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 05-06-2019, godz. 10:00
09.08.2019 14:04 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 07-08-2019, godz. 10:00.
09.08.2019 10:04 Krzysztof Makulec Edycja Specjalista w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
09.08.2019 08:45 Krzysztof Makulec Edycja Specjalista w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
09.08.2019 08:44 Krzysztof Makulec Edycja Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
09.08.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry