Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej na samodzielnym stanowisku pracy ds. warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie ekspert poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Koordynacji i Rozwoju w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Cen Producentów w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw oraz Sektora Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw oraz Sektora Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachuków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Zasobów Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw oraz Sektora Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Informacji i Analiz Krótkookresowych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej na samodzielnym stanowisku pracy ds. warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw ogólnych w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie naczelnik Wydziału Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw ogólnych w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw oraz Sektora Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw ogólnych w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Organizacji Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista ds. organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na samodzielnym stanowisku do spraw warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw oraz Sektora Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie naczelnik Wydziału Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw oraz Sektora Instytucji Finansowych i Ubezpieczeniowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw baz danych regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:53 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    15
Do góry