Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.07.2019 12:56 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 28-06-2018 r. do godziny 14:00. Wizja lokalna: 25-06-2018 r. godzina 10:00.
22.07.2019 12:56 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji pozakonkursowej w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) dla projektu „Wrota Statystyki”, w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, analizy popytu, analizy kosztów i korzyści projektu, analizy ryzyka i analizy otoczenia projektu. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.; do godziny 10:00.
22.07.2019 12:55 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209, PN-EN 12320. Termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 10:00
22.07.2019 12:54 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie rozdziału do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017 – 2018 – Zdrowie Publiczne". Termin składania ofert: 11-06-2018 r., do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone w zakresie cz. II.
22.07.2019 12:54 Dariusz Mazurek Edycja Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018
22.07.2019 12:53 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert 04-06-2018 godzina 14:00
22.07.2019 12:52 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-05-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:52 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 8-06-2018 r., do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone.
22.07.2019 12:51 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Termin składania ofert: 30-05-2018, do godz. 15:00
22.07.2019 12:50 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Monitorowanie transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku GUS i transmisja alarmu pożaru urządzeniem transmisji alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przez okres 3 lat. Termin składania ofert: 24-05-2018 r., do godz. 15.00
22.07.2019 12:50 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa koszulek dla członków sekcji biegowej Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 23-05-2018; do godz. 12:00
22.07.2019 12:49 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Doskonalenia technik legislacyjnych- praktycznego wykorzystania szablonu aktów prawnych
22.07.2019 12:48 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i czynności naprawcze instalacji hydrantowej i gaśnic GUS i CBiES GUS w Jachrance w 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Termin składania ofert: 17-05-2018; do godz. 15:00
22.07.2019 12:48 Dariusz Mazurek Edycja Zakup oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych skierowanych do pracowników statystyki publicznej z okazji 100-lecia GUS. Termin składania ofert: 06-06-2018; do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone.
22.07.2019 12:47 Dariusz Mazurek Edycja Zakup oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych skierowanych do pracowników statystyki publicznej z okazji 100-lecia GUS. Termin składania ofert: 07-05-2018; do godz. 10:00
22.07.2019 12:45 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej". Termin składania ofert: 26-04-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:45 Dariusz Mazurek Edycja Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej.
22.07.2019 12:44 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym. Termin składania ofert: 03-04-2018 r., do godz. 16.15
22.07.2019 12:43 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą bonów towarowych na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego w ramach umowy o dotację nr 11102.2017.009-2017.551. Termin składania ofert: 21-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:43 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Realizacja zadań związanych z przygotowaniem publikacji albumu okolicznościowego "100 lat GUS na fotografiach. 1918-2018". Termin składania ofert: 14-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:42 Dariusz Mazurek Edycja Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z aktualnymi wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku, wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” oraz modyfikacja dokumentacji zgodnie z wymogami (RODO) i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin składania ofert 14 -03-2018 r. do godziny 10:00.
22.07.2019 12:41 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem i 3 sztuk kuchenek mikrofalowych. Termin składania ofert: 22-03-2018 r., do godz. 12:00
22.07.2019 12:41 Dariusz Mazurek Edycja Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:40 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Wycięcie i nasadzenie zastępcze drzew na terenie zewnętrznym, przylegającym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: 13-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:38 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 4 licencji 12-miesięcznej subskrypcji Adobe Creative Cloud. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:38 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo–ilościowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert: 20-03-2018 r., do godz. 16:15
22.07.2019 12:36 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP. Termin składania ofert: 15-02-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:35 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu "Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z aktualnymi wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku, wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" oraz modyfikacja dokumentacji zgodnie z wymogami (RODO) i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin składania ofert: 02-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:33 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 02-02-2018
22.07.2019 12:31 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie gotówki w transporcie. Termin składania ofert: 12-01-2018 r., do godz. 12:00
  1  2  3  4  5  6  7  8 
Do góry