Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
03.09.2019 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
03.09.2019 07:36 Mirosław Dziewit Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
02.09.2019 15:41 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
02.09.2019 15:31 Krzysztof Makulec Publikacja Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych na Samodzielnym stanowisku pracy
02.09.2019 15:24 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
02.09.2019 15:07 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: 09-09-2019 godz. 10:00
02.09.2019 14:55 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Ekonomicznym
02.09.2019 13:52 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy Statystyk Informatyk do spraw obsługi informatycznej w Oddziale w Tarnobrzegu
02.09.2019 11:52 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS
02.09.2019 10:45 Agnieszka Jagoda Publikacja Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 19-09-2019 r. godzina 10:00.
30.08.2019 14:43 Beata Zawistowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
30.08.2019 14:04 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
30.08.2019 13:38 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia oraz opakowań archiwalnych do Archiwum GUS. Termin składania ofert: do dnia 11 września 2019 r. do godz. 10:00.
30.08.2019 10:37 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
30.08.2019 10:36 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
29.08.2019 13:54 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
29.08.2019 12:56 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista w Wydziale Szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr
29.08.2019 12:38 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
29.08.2019 12:36 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
29.08.2019 11:24 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej.
29.08.2019 09:00 Mirosław Dziewit Publikacja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
29.08.2019 08:52 Dariusz Mazurek Publikacja Referendarz statystyk
29.08.2019 08:44 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
28.08.2019 15:53 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
28.08.2019 14:27 Dariusz Mazurek Edycja Specjalista w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
28.08.2019 14:26 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
28.08.2019 12:31 Beata Zawistowska Publikacja ankieter na terenie powiatu koszalińskiego, białogardzkiego i sławieńskiego
28.08.2019 12:18 Dariusz Mazurek Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia oraz opakowań archiwalnych do Archiwum GUS. Termin składania ofert: do dnia 11 września 2019 r. do godz. 10:00.
28.08.2019 08:30 Dariusz Mazurek Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań w Wydziale Badań Ankietowych
27.08.2019 11:14 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 11.09.2019 r. o godz. 10:00.
26.08.2019 13:55 Dariusz Mazurek Edycja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
26.08.2019 13:54 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
26.08.2019 13:33 Beata Zawistowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
26.08.2019 12:53 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 11.09.2019 r. o godz. 10:00.
26.08.2019 12:52 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 11.09.2019 r. o godz. 10:00.
26.08.2019 09:08 Dariusz Mazurek Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
26.08.2019 08:30 Dariusz Mazurek Publikacja Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
26.08.2019 08:08 Beata Zawistowska Publikacja Starszy księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej Urzędu w Wydziale Ekonomicznym
26.08.2019 07:43 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin składania ofert: 28 sierpień 2019 r. do godz. 10:00
23.08.2019 15:00 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00.
22.08.2019 10:32 Dariusz Mazurek Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup 10 licencji na oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Project 2013 Professional lub równoważne. Termin składania ofert: 30 sierpień 2019 do godz. 10:00
22.08.2019 09:12 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 11.09.2019 r. o godz. 10:00.
22.08.2019 09:07 Beata Zawistowska Publikacja Statystyk do spraw rejestrów w Wydziale Organizacji i Rejestrów
22.08.2019 08:30 Dariusz Mazurek Publikacja Radca prawny do spraw obsługi prawnej - samodzielne stanowisko pracy
21.08.2019 16:39 Beata Zawistowska Publikacja Archiwista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
21.08.2019 11:07 Dariusz Mazurek Edycja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
21.08.2019 11:04 Dariusz Mazurek Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
21.08.2019 10:33 Dariusz Mazurek Publikacja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej )
21.08.2019 10:03 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
21.08.2019 08:50 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin składania ofert: 28 sierpień 2019 r. do godz. 10:00
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry