Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Pomocy Społecznej i Wymiaru Sprawiedliwości w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Produkcji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Cen Detalicznych w Departamencie Handlu i Usług
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie sekretarka poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa Urzędu w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Produkcji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie sekretarka poza korpusem służby cywilnej - zatrudnienie na zastępstwo w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa Urzędu w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie sekretarka poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa Urzędu w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badania Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie operator urządzeń przygotowania danych poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Organizacji Służb Statystyki Publicznej w Gabinecie Prezesa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Koordynacji Wydawnictw i Organizacji w Departamencie Informacji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji (zatrudnienie na zastępstwo)
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    15
Do góry