Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.07.2019 16:27 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
10.07.2019 12:20 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr
10.07.2019 12:10 Krzysztof Makulec Publikacja Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
10.07.2019 11:52 Beata Pluta Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy nt. „Ewaluacji obszarów budżetu zadaniowego poprzez ocenę poprawności sformułowania celów oraz czy mierniki są adekwatne do wyznaczonych celów”.
10.07.2019 11:14 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz na przyległym do GUS terenie zewnętrznym w tym usytuowanych na nim garażach. Termin składania ofert: 12-07-2019, godz. 10:00
10.07.2019 08:41 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
10.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
10.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
09.07.2019 12:38 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 07-06-2019, godz. 10:00
09.07.2019 11:00 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem.
09.07.2019 10:54 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ)
09.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.07.2019 15:29 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
08.07.2019 12:24 Krzysztof Makulec Publikacja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
08.07.2019 09:32 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
08.07.2019 09:19 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.07.2019 07:51 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIRO” w 2019 r.
05.07.2019 13:46 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
05.07.2019 12:33 Mirosław Dziewit Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
05.07.2019 12:31 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
05.07.2019 09:49 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018--2019". Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 10:00
05.07.2019 07:00 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.07.2019 15:26 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz na przyległym do GUS terenie zewnętrznym w tym usytuowanych na nim garażach. Termin składania ofert: 12-07-2019, godz. 10:00
04.07.2019 14:56 supervisor Edycja Starszy statystyk informatyk w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
04.07.2019 08:40 Mirosław Dziewit Publikacja statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Sandomierzu
04.07.2019 07:51 Mirosław Dziewit Publikacja Specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
04.07.2019 07:00 Mirosław Dziewit Publikacja Specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
04.07.2019 07:00 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy statystyk informatyk w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
03.07.2019 13:29 Mirosław Dziewit Publikacja Ankieter na terenie miasta Szczecin
03.07.2019 11:51 Agnieszka Jagoda Publikacja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 07-08-2019, godz. 10:00.
02.07.2019 14:35 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk informatyk ds. programowania w Ośrodku Inżynierii Danych
02.07.2019 14:34 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Organizacji
02.07.2019 12:17 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter
02.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
01.07.2019 15:32 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS w Gabinecie Prezesa
01.07.2019 15:29 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
01.07.2019 15:27 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
01.07.2019 14:48 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
01.07.2019 14:39 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. przygotowania publikacji do druku i grafiki komputerowej w Zespole Analiz i Opracowań Zbiorczych Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych
01.07.2019 14:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Oddziale w Kaliszu
01.07.2019 14:18 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Białej Podlaskiej
01.07.2019 14:09 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Słupsku
01.07.2019 13:59 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów
01.07.2019 13:57 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. obsługi administracyjnej w Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatur
01.07.2019 12:51 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
01.07.2019 12:34 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
01.07.2019 08:54 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
28.06.2019 14:01 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radzyniu Podlaskim
28.06.2019 13:51 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
27.06.2019 16:39 Beata Pluta Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Termin składania ofert: 26-06-2019, godz. 10:00
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry