Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.07.2019 12:45 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej". Termin składania ofert: 26-04-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:45 Dariusz Mazurek Edycja Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej.
22.07.2019 12:44 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym. Termin składania ofert: 03-04-2018 r., do godz. 16.15
22.07.2019 12:43 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą bonów towarowych na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego w ramach umowy o dotację nr 11102.2017.009-2017.551. Termin składania ofert: 21-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:43 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Realizacja zadań związanych z przygotowaniem publikacji albumu okolicznościowego "100 lat GUS na fotografiach. 1918-2018". Termin składania ofert: 14-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:42 Dariusz Mazurek Edycja Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z aktualnymi wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku, wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” oraz modyfikacja dokumentacji zgodnie z wymogami (RODO) i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin składania ofert 14 -03-2018 r. do godziny 10:00.
22.07.2019 12:41 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem i 3 sztuk kuchenek mikrofalowych. Termin składania ofert: 22-03-2018 r., do godz. 12:00
22.07.2019 12:41 Dariusz Mazurek Edycja Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:40 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Wycięcie i nasadzenie zastępcze drzew na terenie zewnętrznym, przylegającym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: 13-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:38 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 4 licencji 12-miesięcznej subskrypcji Adobe Creative Cloud. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:38 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo–ilościowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert: 20-03-2018 r., do godz. 16:15
22.07.2019 12:36 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP. Termin składania ofert: 15-02-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:35 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu "Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z aktualnymi wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku, wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" oraz modyfikacja dokumentacji zgodnie z wymogami (RODO) i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin składania ofert: 02-03-2018 r., do godz. 10:00
22.07.2019 12:33 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 02-02-2018
22.07.2019 12:31 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie gotówki w transporcie. Termin składania ofert: 12-01-2018 r., do godz. 12:00
19.07.2019 14:59 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
19.07.2019 14:50 Krzysztof Makulec Publikacja Referendarz statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
19.07.2019 14:45 Krzysztof Makulec Publikacja Samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.07.2019 11:10 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. udostępniania informacji, promocji i edukacji statystycznej w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych
19.07.2019 11:06 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. technicznych w Wydziale Administracyjnym
19.07.2019 09:25 Krzysztof Makulec Edycja Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego
17.07.2019 12:50 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 07-08-2019, godz. 10:00.
17.07.2019 12:28 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 07-08-2019, godz. 10:00.
17.07.2019 10:53 Krzysztof Makulec Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
17.07.2019 09:12 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej Urzędu w Wydziale Ekonomicznym
17.07.2019 09:01 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
16.07.2019 12:05 Krzysztof Makulec Publikacja starszy księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej Urzędu w Wydziale Ekonomicznym
16.07.2019 11:13 Beata Pluta Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ)
16.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych na Samodzielnym stanowisku pracy
15.07.2019 15:25 Agnieszka Jagoda Edycja Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”. Termin składania ofert: 06-06-2019, godz. 10:00
15.07.2019 13:25 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy ds. wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
15.07.2019 13:19 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
15.07.2019 13:10 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
15.07.2019 12:06 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
15.07.2019 12:04 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
15.07.2019 09:51 Krzysztof Makulec Publikacja Programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
15.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
15.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Zespole Studiów i Badań Regionalnych Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych
12.07.2019 13:53 Krzysztof Makulec Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
12.07.2019 10:56 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań w Ośrodku Statystyki Handlu i Usług
12.07.2019 09:42 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
12.07.2019 09:35 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu sochaczewskiego (poza korpusem służby cywilnej)
12.07.2019 09:21 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
12.07.2019 09:14 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu grójeckiego (poza korpusem służby cywilnej)
12.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
12.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
11.07.2019 16:24 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Zespole Studiów i Badań Regionalnych Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych
11.07.2019 13:26 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
11.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
11.07.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry