Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
13.03.2018 08:58 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie sekretarka poza korpusem służby cywilnej w Biurze Organizacji i Kadr
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji i Kultury w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. rynków finansowych i podmiotów na nich działających w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy ds. kosztów badań statystycznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie kierownik magazynu poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badania Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków życia
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa Urzędu w Gabinecie Prezesa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie Specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie Specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Produkcji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry