Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
20.09.2019 14:51 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
20.09.2019 14:26 Beata Pluta Edycja Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Termin składania ofert: 07-10-2019, godz. 10:00
20.09.2019 12:06 Krzysztof Makulec Edycja Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Termin składania ofert: 07-10-2019, godz. 10:00
20.09.2019 11:33 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych
20.09.2019 11:18 Krzysztof Makulec Publikacja Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Termin składania ofert: 07-10-2019, godz. 10:00
20.09.2019 10:21 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r.
20.09.2019 10:15 Krzysztof Makulec Publikacja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. Termin składania ofert: 22-10-2019, godzina 10:00.
19.09.2019 12:28 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 19-09-2019 r. godzina 10:00.
19.09.2019 12:24 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
19.09.2019 12:18 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
19.09.2019 12:10 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
18.09.2019 13:46 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
18.09.2019 13:16 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w miesiącach od października do grudnia 2019 roku 6 (sześciu) tematów szkoleń dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 20-09-2019, godz. 10:00
18.09.2019 11:45 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS
18.09.2019 11:34 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Termin składania ofert: 21-10-2019 r. godzina 10:00.
18.09.2019 11:30 Agnieszka Jagoda Publikacja Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Termin składania ofert: 21-10-2019 r. godzina 10:00.
18.09.2019 09:19 Krzysztof Makulec Edycja Ankieter na terenie miasta Bydgoszcz (poza korpusem służby cywilnej)
18.09.2019 09:16 Krzysztof Makulec Edycja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
18.09.2019 08:43 Krzysztof Makulec Edycja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
17.09.2019 16:10 Beata Zawistowska Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
17.09.2019 09:12 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk w Oddziale w Koninie
17.09.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
17.09.2019 08:21 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w miesiącach od października do grudnia 2019 roku 6 (sześciu) tematów szkoleń dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 20-09-2019, godz. 10:00
16.09.2019 14:40 Krzysztof Makulec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
16.09.2019 14:38 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
16.09.2019 14:15 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
16.09.2019 14:15 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
16.09.2019 14:15 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
16.09.2019 13:43 Krzysztof Makulec Edycja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
16.09.2019 13:41 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.09.2019 13:36 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
16.09.2019 12:27 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
14.09.2019 00:00 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista ds. analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych – Dział Statystyki Matematycznej
14.09.2019 00:00 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk ds. analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych – Dział Statystyki Matematycznej
13.09.2019 15:22 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż trójfazowego punktu naściennego do ładowania samochodu elektrycznego o mocy 11 KW. Termin składania ofert: 23-09-2019, godz. 10:00
13.09.2019 15:12 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Pełnienie usług rehabilitacyjnych dla pracowników GUS, CIS i ZWS. Termin składania ofert: 23-09-2019, godz. 10:00
13.09.2019 14:04 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
13.09.2019 13:58 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w miesiącach od października do grudnia 2019 roku 6 (sześciu) tematów szkoleń dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 20-09-2019, godz. 10:00
13.09.2019 13:26 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 19-09-2019 r. godzina 10:00.
13.09.2019 13:16 Krzysztof Makulec Publikacja Programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
13.09.2019 12:15 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej.
13.09.2019 09:52 Krzysztof Makulec Edycja Specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
13.09.2019 09:27 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
12.09.2019 13:15 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
12.09.2019 13:10 Krzysztof Makulec Publikacja Konsultant na Samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi graficznej i audiowizualnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
12.09.2019 12:31 Beata Pluta Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ)
12.09.2019 12:20 Beata Pluta Edycja Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00.
12.09.2019 12:03 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
12.09.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych
12.09.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry