Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
26.03.2019 09:50 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
26.03.2019 09:49 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
26.03.2019 09:43 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 2 – 4 lipca 2019 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 3 – 5 lipca 2019 r. Termin składania ofert: 10-04-2019 r., godzina: 10:00.
26.03.2019 09:41 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
26.03.2019 09:40 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
26.03.2019 09:37 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
26.03.2019 08:21 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług
25.03.2019 15:53 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług
25.03.2019 12:38 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
25.03.2019 09:34 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
22.03.2019 15:44 Beata Zawistowska Publikacja ankieter
22.03.2019 13:55 Beata Zawistowska Publikacja główny specjalista w Wydziale Szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr
21.03.2019 14:48 Beata Zawistowska Edycja starszy specjalista w Wydziale Szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr
21.03.2019 14:36 Beata Zawistowska Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
21.03.2019 13:27 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 2 – 4 lipca 2019 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 3 – 5 lipca 2019 r. Termin składania ofert: 10-04-2019 r., godzina: 10:00.
21.03.2019 12:07 Marcin Żołynia Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-04-2019, godz. 10:00
21.03.2019 10:57 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 29-03-2019 r., godz. 10:00.
21.03.2019 10:48 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 29-03-2019 r., godz. 10:00.
21.03.2019 10:25 Katarzyna Wilk Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 29-03-2019 r., godz. 10:00.
21.03.2019 08:03 Beata Zawistowska Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
20.03.2019 09:00 Beata Zawistowska Publikacja główny specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
20.03.2019 09:00 Beata Zawistowska Publikacja specjalista w Wydziale Czasopism Naukowych w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.03.2019 09:00 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr
20.03.2019 09:00 Beata Zawistowska Publikacja specjalista w Ośrodku Informatyki Statystycznej
19.03.2019 16:47 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.03.2019 13:57 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
19.03.2019 11:01 Beata Zawistowska Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.03.2019 09:00 Beata Zawistowska Publikacja główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.03.2019 18:14 Krzysztof Wyrzykowski Edycja konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
18.03.2019 18:11 Krzysztof Wyrzykowski Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radzyniu Podlaskim
18.03.2019 17:57 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
18.03.2019 17:54 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
18.03.2019 17:49 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
18.03.2019 17:41 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
18.03.2019 17:35 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
18.03.2019 17:30 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.03.2019 17:21 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.03.2019 17:16 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Białej Podlaskiej
18.03.2019 17:03 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
18.03.2019 16:57 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radzyniu Podlaskim
18.03.2019 16:47 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja starszy statystyk ds. rejestrów w Oddziale w Chełmie
18.03.2019 16:40 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.03.2019 16:29 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
18.03.2019 16:16 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
18.03.2019 16:03 Krzysztof Wyrzykowski Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
18.03.2019 16:00 Krzysztof Wyrzykowski Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
18.03.2019 15:51 Krzysztof Wyrzykowski Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
18.03.2019 14:22 Beata Zawistowska Publikacja ankieter na terenie powiatu koszalińskiego i sławieńskiego w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie
18.03.2019 10:58 Katarzyna Wilk Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2019-2020. Termin składania ofert: 15-04-2019, godz. 10:00
18.03.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12
Do góry