Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:rejestr regon

Treści 11

1.
11.05.2017 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich...
2.
14.04.2017 - Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne...
3.
10.04.2017 - Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.03.2017 r....
4.
10.03.2017 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich...
5.
Składanie wniosków
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Składanie wniosków
Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonej działalności. Wpis lub zmiana wpisu...
6.
Podmioty i dane objęte rejestrem
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Podmioty i dane objęte rejestrem
Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. W rejestrze są ujmowane...
7.
Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON
Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana w wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych...
8.
Informacje ogólne
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Informacje ogólne
UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON - prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - są BEZPŁATNE. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1...
9.
Informacje ogólne
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Interfejsy API - Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową / Informacje ogólne
Usługa „Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową – interfejsy API” (BIR1 - Baza Internetowa REGON 1) jest to usługa sieciowa udostępniająca dane z rejestru REGON uprawnionym organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym...
10.
Jak skorzystać - informacja dla podmiotów administracji publicznej
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Interfejsy API - Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową / Jak skorzystać - informacja dla podmiotów administracji publicznej
Z usługi „Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową” można skorzystać po przesłaniu wniosku o jej udostępnienie na adres regon_bir@stat.gov.pl. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: Pełna nazwa instytucji. Dane adresowe instytucji. Numer REGON instytucji. Opis sposobu...
11.
Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Liczba podmiotów w rejestrze REGON (tablice) / Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności
Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne...
Do góry