Projekt aktu prawnego: Data zamieszczenia:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD 211
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
24-04-2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD206
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
19-04-2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD 187
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Fijałkowska (Gabinet Prezesa GUS)
03-02-2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 24.04.2017
Publikacja najnowszej informacji: 24.04.2017
Aktualizacja najnowszej informacji: 24.04.2017
Sprawdź historię zmian
Do góry