Projekty aktów prawnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Projekt aktu prawnego: Data zamieszczenia:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD249
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
25-08-2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: 248
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
18-08-2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (druga zmiana)

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD265
Osoba odpowiedzialna: Remigiusz Domański (Gabinet Prezesa GUS)
28-07-2017

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: 136
Osoba odpowiedzialna: Remigiusz Domański (Gabinet Prezesa GUS)
27-06-2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD 211
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
24-04-2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 25.08.2017
Publikacja najnowszej informacji: 25.08.2017
Aktualizacja najnowszej informacji: 15.12.2017
Sprawdź historię zmian
Do góry