Projekty aktów prawnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Projekt aktu prawnego: Data zamieszczenia:

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: 171
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
08-03-2018

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD337
Osoba odpowiedzialna: Krystyna Krzak-Korowicka (Gabinet Prezesa GUS)
08-02-2018

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla statystyki RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
19-01-2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 08.03.2018
Publikacja najnowszej informacji: 08.03.2018
Aktualizacja najnowszej informacji: 08.03.2018
Sprawdź historię zmian
Do góry