Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
2/DB/PN/2019
Świadczenie usługi konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 26-02-2019, godz. 10:30. 14.02.2019 26.02.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.02.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 18-02-2019 r. 18.02.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.02.2019
Modyfikacja SIWZ 19.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona dnia 19-02-2019 r. (plik w formacie DOC) 19.02.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
14/GP/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 14-01-2019, godz. 10:00. 04.01.2019 16.01.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 10.01.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert: z 14.01.2019 r. do godz. 10.00 na 16.01.2019 r. do godz. 10.00 10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 10.01.2019 r. (w formacie DOC) 10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 10.01.2019 r. (w formacie PDF) 10.01.2019
Protokół z otwarcia ofert 16.01.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.01.2019
11/ST/POPC/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 06.12.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.11.2018
Modyfikacja SIWZ 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie DOC) 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie PDF) 05.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego 05.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „KRZ” 05.11.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny dla postępowania 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 08.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 8-11-2018 r. 08.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 – zmieniony w dniu 8-11-2018r. 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 14.11.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ III 22.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 06.12.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2019
12/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 26.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.11.2018
Modyfikacja SIWZ 07.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 6-11-2018 r. (w formacie DOC) 07.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 6-11-2018 r. (w formacie PDF) 07.11.2018
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz ofertowy dla części nr 1, FO -1 (wzór) - zmieniony w dniu 6-11-2018 r. 07.11.2018
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz ofertowy dla części nr 2, FO -2 (wzór) - zmieniony w dniu 6-11-2018 r. 07.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania 12/DB/PN/2018. 07.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 26.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 09.01.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 09.01.2019
9/BK/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15-10-2018, godz. 10:00. 02.10.2018 15.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.10.2018
Protokół z otwarcia ofert 15.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.11.2018
6/DB/POIŚ/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00. 27.09.2018 21.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.09.2018
Wyjaśnienia SIWZ 04.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 09.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 2 18.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.10.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.10.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 26 października 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w modyfikacji SIWZ. 22.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 2 24.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 3 26.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 3 02.11.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w wyjaśnieniach SIWZ 3. 05.11.2018
Protokół z wizji lokalnej 4 06.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 4 06.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 2 09.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Załącznik nr 33 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja w.m 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Bioz 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja c.w.u 09.11.2018
Inwentaryzacja instalacji elektrycznej 09.11.2018
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 09.11.2018
Opinia ornitologiczno – chiropterologiczna 09.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 21.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.01.2019
8/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00. 25.09.2018 08.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 25.09.2018
Protokół z wizji lokalnej 28-09-2018 28.09.2018
Protokół z otwarcia ofert 08.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2018
5/ST/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 20-08-2018 r., godz. 10:00. 03.08.2018 20.08.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.08.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 07.08.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II 10.08.2018
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.08.2018
3/DK/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r. 08.06.2018 27.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.06.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert: z 22.06.2018 r. do godz. 10.00 na dzień 27.06.2018 r. do godz. 10.00 19.06.2018
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1- zmieniony 19-06-2018 r. 19.06.2018
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2- zmieniony 19-06-2018 r. 19.06.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 20.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 27.06.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 29.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 27.07.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 27.07.2018
4/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Termin składania ofert: 2018-06-29. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (patrz pkt 3.14 SIWZ). 08.06.2018 09.07.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 12.06.2018
Protokół z wizjii lokalnej w dniu 19-06-2018 r. 19.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 26.06.2018
Modyfikacja SIWZ 26.06.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 26-06-2018 r. 26.06.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 26-06-2018 r. 26.06.2018
Protokół z wizji lokalnej w dniu 28-06-2018 r. 28.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 09.07.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.07.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Tomasz Sewastianowicz (DB)
Publikujący najnowszą informację: Tomasz Sewastianowicz (DB)
Publikacja najnowszej informacji: 19.02.2019 11:01
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry