Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, zapisz się na newsletter

Numer oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru
Ogłoszenia z 6 lipca 2018 r.
1/13/2018 starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
20.07.2018
1/12/2018 specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
19.07.2018
Ogłoszenie z 14 czerwca 2018 r.
1/11/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
26.06.2018
Ogłoszenie z 26 kwietnia 2018 r.
1/10/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.05.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 24 kwietnia 2018 r.
1/9/2018 samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
08.05.2018 Wyniki naboru samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
Ogłoszenie z 19 kwietnia 2018 r.
1/8/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
08.05.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 11 kwietnia 2018 r.
1/7/2018 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.04.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
Ogłoszenie z 27 marca 2018 r.
1/6/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
06.04.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 17 marca 2018 r.
1/5/2018 samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
28.03.2018 Wyniki naboru samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
Ogłoszenie z 28 lutego 2018 r.
1/4/2018 specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
09.03.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
Ogłoszenie z 21 lutego 2018 r.
1/3/2018 samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów
03.03.2018 Wyniki naboru samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów
Ogłoszenie z 20 stycznia 2018 r.
1/2/2018 referendarz statystyk do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Wałbrzychu
30.01.2018 Lista kandydatów referendarz statystyk do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Wałbrzychu Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Wałbrzychu
Ogłoszenie z 19 stycznia 2018 r.
1/1/2018 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
29.01.2018 Lista kandydatów referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
Ogłoszenie z 13 grudnia 2017 r.
1/16/2017 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
24.12.2017 Lista kandydatów referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
Ogłoszenie z 20 listopada 2017 r.
1/15/2017 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
30.11.2017 Lista kandydatów referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
Ogłoszenie z 17 listopada 2017 r.
1/14/2017 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
28.11.2017 Lista kandydatów referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 11.07.2018
Publikacja najnowszej informacji: 11.07.2018 09:56
Aktualizacja najnowszej informacji: 11.07.2018 09:56
Sprawdź historię zmian
Do góry