Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych

08.05.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy statystyk informatyk
w Ośrodku Inżynierii Danych


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

 

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 2

 


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, możliwe wyjazdy służbowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu na 8 piętrze. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


ZAKRES ZADAŃ

 • Współuczestniczenie w pracach projektowo-programistycznych.
 • Współuczestniczenie w pracach w zakresie wykorzystania nowych technologii i metod do przetwarzania oraz analizy ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych.
 • Analizowanie założeń projektowych pod kątem technicznych i organizacyjnych możliwości ich wykonania.
 • Współuczestniczenie w procesie zasilania danymi baz danych, hurtowni danych.
   

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Podstawowa znajomość technologii informatycznych i języków programowania.
 • Znajomość języka SQL oraz zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718
  z dopiskiem oferta nr 4/2017

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 459-77-03.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 08.05.2017
Publikacja informacji: 08.05.2017 15:59
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 10:51
Sprawdź historię zmian
Do góry