Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Badań Ankietowych

05.10.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko


ankietera poza korpusem służby cywilnej
w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

 

Miejsce pracy:

 • praca w terenie na obszarze woj. wielkopolskiego w szczególności miasta Poznania i powiatu poznańskiego

   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

Praca z przewagą wysiłku umysłowego o charakterze lekkim; wykonywana głównie w terenie, poza budynkiem Urzędu (prace ankieterskie, wywiady z respondentami, zbieranie danych statystycznych i sprawozdawczych; przemieszczanie się, w tym środkami komunikacji, obsługa mobilnych urządzeń przetwarzania danych takich jak laptop, tablet, handheld); okresowo praca wykonywana w budynku Urzędu (praca administracyjno-biurowa na stacjonarnym stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, opracowywanie dokumentów, analiza i wprowadzanie danych do komputera); praca wykonywana samodzielnie; wymaga chodzenia, częstych wyjazdów w teren, szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku; praca wymaga stałego kontaktu z nieznajomymi osobami (respondentami) w trakcie prowadzenia badań statystycznych (możliwe obciążenia psychospołeczne – stres zawodowy); sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych; wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

W trakcie pracy w terenie miejscem pracy jest obszar województwa wielkopolskiego szczególnie w obrębie miasta Poznania. W czasie wykonywania czynności służbowych w siedzibie pracodawcy praca wykonywana jest na stacjonarnym stanowisku biurowym zlokalizowanym w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. W obrębie budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze z  wydzielonymi strefami ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek ten jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań:

 • realizacja badań ankietowych w gospodarstwach domowych i rolnych techniką bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet) lub kwestionariuszy papierowych, zgodnie z organizacją badań,
 • komputerowa rejestracja kwestionariuszy papierowych,
 • analiza i kontrola zebranych danych,
 • dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz terminowa realizacja zadań.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i terminowość,


Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,  
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 20 października 2017 r.
 • decyduje: data wpływu oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 1/AN/WBA/2017


Inne informacje:

 • oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze etatu,
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań,
 • list motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego,
 • oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27 98 302 lub 61 27 98 356.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Mielczak (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.10.2017
Publikacja informacji: 05.10.2017 15:49
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:33
Sprawdź historię zmian
Do góry