Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym

16.04.2018

Dyrektor Urzędu Statystyczny w Kielcach
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Sprzątaczka
w Wydziale Administracyjnym


(stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie właściwej czystości w przydzielonych pomieszczeniach Urzędu,
 • dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały i użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem.


Warunki pracy:

 • miejsce wykonywania pracy: biuro Urzędu przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2  w Kielcach,
 • zatrudnienie w systemie podstawowym - pracownicy zatrudnieni przy sprzątaniu pracują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 20.30.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: minimum podstawowe,
 • rzetelność oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • kultura osobista,

dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.


Termin składania dokumentów: 20-04-2018


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
25-369 Kielce
z dopiskiem „Oferta pracy nr 5/2018”


Inne informacje:

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat – proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 1850,00 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami premia regulaminowa,
 • praca na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.


Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w Urzędzie Statystycznym w Kielcach lub za pośrednictwem poczty. Doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem, niż świadectwo pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani (niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu) nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41/24 99 614 lub 41/24 99 615.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 16.04.2018 09:32
Sprawdź historię zmian
Do góry