Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter

06.02.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach

poszukuje kandydatów na stanowisko
ankieter


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce

Miejsce wykonywania pracy: punkty badań na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności powiat jędrzejowski i ościenne gminy.


Wymiar etatu: 0,5
Liczba stanowisk pracy: 1


Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • komunikatywność,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • rzetelność i terminowość,
 • dyspozycyjność i mobilność,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”,
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • komputerowa rejestracja ankiet,
 • przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym.

Warunki zatrudnienia:

 • praca w terenie,
 • zadaniowy system pracy.

Wymagane  dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae podpisany przez kandydata,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • wymagane doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem, niż świadectwo pracy.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji należy składać do 16 lutego  2018r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,  25-369 Kielce Wydział Kadr i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj.   16 lutego 2018r.  z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze  nr 1/2018",
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.


Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Jędrzejowie lub okolicach.

Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 1075,00 brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami  + premia regulaminowa. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie  o kolejnym etapie naboru.
Prosimy o dokładne sprawdzanie, czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia i są własnoręcznie podpisane.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 06.02.2018
Publikacja informacji: 06.02.2018 15:55
Sprawdź historię zmian
Do góry