Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter

16.05.2017

Dyrektor Urzędu Statystyczny w Kielcach
poszukuje kandydatów na stanowisko


ankieter


Adres urzędu: Urząd Statystyczny, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
Miejsce wykonywania pracy: punkty badań na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności powiat staszowski i ościenne gminy.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:
1


Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • komunikatywność,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • rzetelność i terminowość,
 • dyspozycyjność i mobilność,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność kierowania pojazdem - prawo jazdy kategorii „B”,
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Realizacja ankiet i wywiadów w gospodarstwach domowych, w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 • Analiza i kontrola zebranych danych.
 • Komputerowa rejestracja ankiet.
 • Przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym.

Warunki zatrudnienia:

 • praca w terenie,
 • zadaniowy system pracy.

Wymagane  dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae podpisany przez kandydata,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia świadectwa szkolnego,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać do 26 maja 2017 r.  w Urzędzie Statystycznym w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce,  Wydział Kadr i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu  w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj. 26 maja 2017 r. z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze  nr 3/2017”.

Nie ma możliwości składania  dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym – Dz. U.  z 2013r. poz. 262). Wymagane doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem,  niż świadectwo pracy.


Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania Staszowie lub okolicach.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100,00 zł + premia regulaminowa.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 16.05.2017
Publikacja informacji: 16.05.2017 14:45
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:36
Sprawdź historię zmian
Do góry