Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publiczna prezentacja założeń projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” 15.11.2017

Główny Urząd Statystyczny zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godzinie 13:00 w  siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, al. Niepodległości 208 , 00-925 Warszawa – sala nr 730.

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres w terminie do 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00. Prosimy w treści maila podać: imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Główny Urząd Statystyczny. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych osobowych informuje o możliwości dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia wniosku o zaprzestaniu ich przetwarzania.

Publiczna prezentacja założeń projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” 10.01.2017

Główny Urząd Statystyczny zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w  siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa – sala nr 149.

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres w terminie do 9 stycznia 2017 r. do godz. 10:00. Prosimy w treści maila podać: imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Główny Urząd Statystyczny. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych osobowych informuje o możliwości dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia wniosku o zaprzestaniu ich przetwarzania.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Pączek-Borowska (Departtament Programowania i Koordynacji Badań GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 31.10.2017 10:59
Aktualizacja informacji: 16.11.2017 14:19
Sprawdź historię zmian
Do góry