Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
18.10.2018 13:45 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 05-11-2018, godz. 10:00.
18.10.2018 12:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
18.10.2018 11:17 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00
18.10.2018 09:39 Dariusz Mazurek Publikacja specjalista ds. gospodarczych w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
18.10.2018 08:34 Dariusz Mazurek Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.10.2018 08:00 Dariusz Mazurek Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.10.2018 08:00 Mirosław Dziewit Publikacja sekretarz na Samodzielnym stanowisku pracy – sekretariat w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.10.2018 08:00 Dariusz Mazurek Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.10.2018 08:00 Dariusz Mazurek Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.10.2018 08:00 Dariusz Mazurek Publikacja konsultant w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno – Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.10.2018 08:00 Dariusz Mazurek Edycja główny specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.10.2018 07:54 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.10.2018 07:36 Mirosław Dziewit Publikacja konsultant w Wydziale Czasopism Naukowych w Departamencie Opracowań Statystycznych
18.10.2018 00:00 Dariusz Mazurek Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
17.10.2018 15:33 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej: „Sytuacja demograficzna Polski – Raport 2017 - 2018”. Termin składania ofert: 25.10.2018, do godz. 10:00
17.10.2018 14:16 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
17.10.2018 14:14 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
17.10.2018 13:06 Alicja Koszela Publikacja starszy inspektor ds. kadrowych i pracowniczych w Wydziale Kadr i Szkolenia
17.10.2018 12:39 Alicja Koszela Publikacja Hackathon GUS - Koduj SDG 9-10.11.2018
16.10.2018 15:47 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00
16.10.2018 14:05 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
16.10.2018 13:56 Alicja Koszela Publikacja sekretarz na Samodzielnym stanowisku pracy – sekretariat w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
16.10.2018 11:42 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
16.10.2018 11:24 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
16.10.2018 11:18 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
16.10.2018 09:42 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
15.10.2018 16:20 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00
15.10.2018 16:14 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00
15.10.2018 15:25 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
15.10.2018 15:22 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
15.10.2018 15:20 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
15.10.2018 15:19 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
15.10.2018 14:24 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu wołomińskiego (poza korpusem służby cywilnej)
15.10.2018 12:14 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15-10-2018, godz. 10:00.
15.10.2018 08:33 Krzysztof Makulec Edycja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
15.10.2018 08:32 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
15.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
12.10.2018 15:48 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Dziale Realizacji Badań
12.10.2018 15:38 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
12.10.2018 15:36 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
12.10.2018 12:43 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
12.10.2018 12:15 Beata Pluta Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00
12.10.2018 12:12 Beata Pluta Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00
12.10.2018 11:54 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.10.2018 11:44 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.10.2018 11:38 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
11.10.2018 15:34 Krzysztof Makulec Publikacja Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności - stan na 30.09.2018 r.
11.10.2018 15:03 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik wydziału w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
11.10.2018 10:29 Beata Pluta Publikacja Zapytanie ofertowe: Wybicie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”, wykonanie etui na odznaki oraz wykonanie dyplomów i okładek do dyplomów stwierdzających nadanie odznaki. Termin składania ofert: 17-10-2018, godz. 10:00
11.10.2018 09:11 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry