Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
19.02.2018 13:41 Alicja Koszela Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
19.02.2018 12:56 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. aktualizacji rejestru REGON w Oddziale w Słupsku
19.02.2018 10:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw realizacji badań w Oddziale w Krośnie
19.02.2018 10:29 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sezonowego mycia okien siedziby Główny Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-01-2018 r., do godz. 10:00
19.02.2018 10:29 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz budynku Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: 22-12-2017 r., do godz. 15:00
19.02.2018 10:28 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2018 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 21-12-2017 r., do godz. 12:00
19.02.2018 10:28 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 19-12-2017 r.
19.02.2018 10:27 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 28-11-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 10:27 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., do godz. 16:15
19.02.2018 10:26 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 10 sztuk iPad Pro wraz z dedykowanym etui z klawiaturą oraz 2 sztuk iPhone 8 plus wraz z dedykowanym sylikonowym etui. Termin składania ofert: 29-11-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 10:25 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania statystycznego do analiz z wykorzystaniem metod i technik kontrfaktycznych na potrzeby jednostek statystyki publicznej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 28-11-2017 r., do godz. 9:00
19.02.2018 10:24 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkań w trzech urzędach statystycznych w: Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, w latach 2017-2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 27-11-2017 r., do godz. 09:00
19.02.2018 10:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej nt. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2016-2017. Termin składania ofert: 24-11-2017 r., do godz. 13:00
19.02.2018 10:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 21-11-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 10:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150. Termin składania ofert: 22-11-2017 r., do godz. 16:15
19.02.2018 10:22 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2018 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 17-11-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 10:22 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do oprogramowania – narzędzia umożliwiającego przygotowanie filmików animowanych. Termin składania ofert: 07-11-2017 r.
19.02.2018 10:04 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do narzędzia umożliwiającego przygotowanie interaktywnych prezentacji, w którym zrezygnowano ze standardowej koncepcji wykorzystania slajdów na rzecz formuły mapy myśli, w ramach której umieszczane są obiekty. Termin składania ofert: 07-11-2017 r.
19.02.2018 10:03 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykupienie abonamentu na dostęp do banku zasobów multimedialnych: zdjęć i grafik, plików dźwiękowych na okres 6 ciu miesięcy. Abonament zapewni dostęp do zasobów multimedialnych z różnych kategorii tematycznych. Termin składania ofert: 07-11-2017 r.
19.02.2018 10:03 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Badania i pomiary środowiska pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., do godz. 12:00
19.02.2018 10:02 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacje i naprawy pojazdów silnikowych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2020. Termin składania ofert: 09-11-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:57 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej do gry w piłkę siatkową i w halową piłkę nożną dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 08-11-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:57 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup artykułów ogrodniczych i wazonów. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., do godz. 12:00
19.02.2018 09:57 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD), o niezbędne elementy wyposażenia służące do kontroli i zabezpieczenia mienia, tj. samochodów prywatnych i służbowych zaparkowanych na terenie przyległym do budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 31-10-2017 r., do godz. 15:00
19.02.2018 09:56 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie Studium Wykonalności (SW) oraz Wniosku o Dofinansowanie (WoD) projektu „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami - PZZ-STAT dla statystyki publicznej” zgodnie z wymaganiami ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów, których realizację przewiduje się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej: „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.2 – „Cyfryzacja back-office w administracji rządowej”. Termin składania ofert: 30-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:55 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwanego dalej POPC dla projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”, w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji konkursowej uwzględniających uwagi zgłoszone przez ekspertów oceniających dokumentację podczas poprzedniego konkursu. Termin składania ofert: 25-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:55 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Udzielanie Zamawiającemu eksperckiego wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu Eurostatu "Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią". Termin składania ofert: 25-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:54 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacje i naprawy pojazdów silnikowych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2020. Termin składania ofert: 26-10-2017, do godz. 10:00
19.02.2018 09:52 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług transportu autokarowego dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 27-10-2017
19.02.2018 09:52 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykupienie abonamentu na dostęp do banku zasobów multimedialnych: zdjęć i grafik, plików dźwiękowych na okres 6 ciu miesięcy. Abonament zapewni dostęp do zasobów multimedialnych z różnych kategorii tematycznych. Termin składania ofert: 23-10-2017 r.
19.02.2018 09:45 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do narzędzia umożliwiającego przygotowanie interaktywnych prezentacji, w którym zrezygnowano ze standardowej koncepcji wykorzystania slajdów na rzecz formuły mapy myśli, w ramach której umieszczane są obiekty. Termin składania ofert: 23-10-2017 r.
19.02.2018 09:45 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do oprogramowania - narzędzia umożliwiającego przygotowanie filmików animowanych. Termin składania ofert: 23-10-2017 r.
19.02.2018 09:44 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji (kwestionariusz i instrukcja) do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu „Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS). Opcja 1: Przeprowadzenie pre-testu jakościowego modułu Nawyki żywieniowe”. Termin składania ofert: 23-10-2017 r., do godz. 14:00
19.02.2018 09:44 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup trzech flag Polski oraz dwóch Unii Europejskiej wraz ze stojakami i stelażami. Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 23-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:43 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup trzech flag Polski oraz dwóch Unii Europejskiej wraz ze stojakami i stelażami. Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 23-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:43 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego i podstawek na książki. Termin składania ofert: 20-10-2017 r., do godz. 12:00
19.02.2018 09:43 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na rosyjski oraz z języka rosyjskiego na polski na potrzeby projektu "Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa”. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 14:00
19.02.2018 09:42 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji (kwestionariusz i instrukcja) do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu "Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS)". Termin składania ofert: 12-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:32 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa iMac 27 cali – 1 sztuka, iPad Pro 12,9 cala – 2 sztuki, Macbook Air – 1 sztuka. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:30 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Remont pomieszczenia pod ustawienie niszczarki (pomieszczenie nr 049 w piwnicy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208). Termin składnia ofert: 13-10-2017 r., do godz. 16.15
19.02.2018 09:29 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup agregatu prądotwórczego dla Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance 81, (05-140 Serock). Termin składania ofert: 06-10-2017 r., do godz. 16:15
19.02.2018 09:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Udzielanie Zamawiającemu eksperckiego wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu Eurostatu "Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią". Termin składania ofert: 04-10-2017 r., do godz. 10:00
19.02.2018 09:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wspracie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu "Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS). Opcja I. Przeprowadzenie pre-testu jakościowego modułu Nawyki żywieniowe". Termin składania ofert: 04-10-2017, do godz. 10:00
19.02.2018 09:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Termin składania ofert: 20-09-2017 r.
19.02.2018 09:05 Krzysztof Makulec Edycja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
19.02.2018 08:36 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-09-2017 r., do godz. 12:00
19.02.2018 08:33 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w terminie 60 dni od daty zakończenia umowy nr 37/BA/2017, jednak nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 13/BA/PN/2017 lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 28-08-2017 r., do godz. 12:00. W dniu 25-08-2017 r. o godz. 10:00 Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i terenu przeznaczonych do sprzątania.
19.02.2018 08:31 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy napędów drzwi elektromechanicznych zamontowanych w wejściu głównym do Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 11-08-2017 r., do godz. 16.15
19.02.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa
19.02.2018 08:19 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie GUS z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: 04-08-2017 r., do godz. 16.15
1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry