Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.04.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Oddziale w Koszalinie
20.04.2018 16:21 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie Szczecina (umowa na okres próbny)
20.04.2018 16:18 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie Szczecina (umowa na zastępstwo)
20.04.2018 16:17 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie Szczecina (umowa na zastępstwo)
20.04.2018 12:41 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
20.04.2018 12:34 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
20.04.2018 12:29 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie powiatu grodziskiego (poza korpusem służby cywilnej)
20.04.2018 12:29 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie powiatu piaseczyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
20.04.2018 12:24 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie powiatu grodziskiego (poza korpusem służby cywilnej)
19.04.2018 14:16 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
19.04.2018 13:41 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej". Termin składania ofert: 26-04-2018 r., do godz. 10:00
19.04.2018 08:28 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.04.2018 08:13 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr
19.04.2018 07:52 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
18.04.2018 15:26 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa
18.04.2018 15:23 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
18.04.2018 13:20 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
18.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
17.04.2018 14:20 Mirosław Dziewit Publikacja ekspert
17.04.2018 14:13 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr
17.04.2018 10:01 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021
17.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
17.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. rejestru REGON w Oddziale w Sieradzu
16.04.2018 09:52 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
16.04.2018 09:32 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
16.04.2018 09:14 Beata Pluta Publikacja Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej.
14.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Administracyjnym
13.04.2018 15:34 Krzysztof Makulec Edycja ankieter
13.04.2018 15:32 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
13.04.2018 14:44 Krzysztof Makulec Publikacja Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności - stan na 31.03.2018 r.
13.04.2018 10:14 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
13.04.2018 10:09 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
13.04.2018 09:37 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter (stanowisko pomocnicze poza korpusem służby cywilnej)
13.04.2018 09:06 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
13.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
13.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.04.2018 11:33 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
12.04.2018 11:06 Alicja Koszela Publikacja Bezpieczeństwo danych - problemy prawne, naukowe i techniczne - konferencja GUS, ZUS i WAT
12.04.2018 09:21 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
11.04.2018 10:59 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk do spraw: realizacji badań statystycznych i obsługi informatycznej Oddziału w Oddziale w Tczewie
11.04.2018 08:35 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
11.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
11.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Finansowo-Księgowym
11.04.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rejestru TERYT w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
10.04.2018 15:17 Krzysztof Makulec Edycja samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów
10.04.2018 15:16 Krzysztof Makulec Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
10.04.2018 15:14 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
10.04.2018 15:11 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów
10.04.2018 09:08 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
10.04.2018 08:31 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry