Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
26.05.2017 15:06 Alicja Koszela Publikacja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
26.05.2017 14:21 Alicja Koszela Publikacja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
25.05.2017 15:43 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
25.05.2017 15:38 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
25.05.2017 09:37 Alicja Koszela Publikacja statystyk informatyk do spraw obsługi informatycznej oraz realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku
24.05.2017 15:36 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
24.05.2017 09:53 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 01-06-2017 r., do godz. 12:00
24.05.2017 09:50 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 01-06-2017 r., do godz. 12:00
24.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
23.05.2017 16:14 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej
23.05.2017 16:11 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
23.05.2017 13:13 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
23.05.2017 13:08 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
23.05.2017 12:28 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
23.05.2017 10:35 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
23.05.2017 09:54 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
23.05.2017 09:46 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
22.05.2017 15:34 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo- Księgowym
22.05.2017 15:31 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.05.2017 14:06 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
22.05.2017 14:04 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
22.05.2017 13:59 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
22.05.2017 11:25 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym)
22.05.2017 11:18 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
19.05.2017 17:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
19.05.2017 16:48 Alicja Koszela Publikacja Konkurs na projekty logo dla statystyki publicznej
18.05.2017 16:24 Alicja Koszela Publikacja ankieter
18.05.2017 16:16 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
18.05.2017 12:15 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
18.05.2017 09:48 Tomasz Pudłowski Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań ankietowych w Oddziale w Toruniu
18.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
17.05.2017 15:08 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
16.05.2017 15:12 Alicja Koszela Edycja administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
16.05.2017 15:10 Alicja Koszela Publikacja administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
16.05.2017 15:00 Alicja Koszela Edycja specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w Informatorium Statystycznym (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
16.05.2017 14:59 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w Informatorium Statystycznym (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
16.05.2017 14:56 Alicja Koszela Publikacja ankieter
16.05.2017 14:00 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka na terenie powiatu otwockiego
16.05.2017 13:59 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka na terenie Warszawy (ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)
15.05.2017 15:22 Alicja Koszela Publikacja ankieter
15.05.2017 15:19 Alicja Koszela Publikacja administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
15.05.2017 14:18 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
15.05.2017 09:32 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów (zatrudnienie na zastępstwo)
12.05.2017 15:21 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
12.05.2017 15:11 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
11.05.2017 17:33 Alicja Koszela Publikacja Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 30.04.2017 r.
11.05.2017 16:37 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych w Dziale Opracowań Zbiorczych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
11.05.2017 16:22 Alicja Koszela Publikacja ankieter/ankieterka na terenie powiatu pruszkowskiego (ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)
10.05.2017 15:52 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Kaliszu
10.05.2017 14:31 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry