Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.09.2017 12:26 Krzysztof Makulec Edycja ankieter (umowa na zastępstwo)
22.09.2017 12:20 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
21.09.2017 16:16 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej
21.09.2017 12:05 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin).
21.09.2017 10:31 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
21.09.2017 10:27 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
21.09.2017 10:19 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
21.09.2017 10:15 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
21.09.2017 09:59 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
21.09.2017 09:09 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
21.09.2017 09:08 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
20.09.2017 14:57 Krzysztof Makulec Edycja ankieter (umowa na zastępstwo)
20.09.2017 14:52 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter (umowa na zastępstwo)
20.09.2017 12:55 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
20.09.2017 12:48 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
20.09.2017 12:46 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
19.09.2017 15:02 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
19.09.2017 15:01 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
19.09.2017 10:57 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
19.09.2017 10:39 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
19.09.2017 10:03 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
19.09.2017 10:00 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
18.09.2017 16:56 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
18.09.2017 16:48 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
18.09.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja konsultant na samodzielnym stanowisku pracy ds. metod analitycznych, ekonometrycznych i modelowania w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
18.09.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
15.09.2017 14:52 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Termin składania ofert: 20-09-2017 r.
15.09.2017 14:39 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
15.09.2017 09:44 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
14.09.2017 13:47 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
14.09.2017 13:45 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
14.09.2017 13:44 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
14.09.2017 13:22 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
14.09.2017 12:58 Alicja Koszela Publikacja radca prawny do spraw: obsługi administracyjnej
14.09.2017 12:22 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
13.09.2017 16:21 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
13.09.2017 16:18 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
13.09.2017 16:16 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
13.09.2017 16:13 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Administracyjnym
13.09.2017 16:09 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
13.09.2017 14:34 Tomasz Sewastianowicz Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej
13.09.2017 11:47 Tomasz Pudłowski Edycja Wizyta studyjna projektu ZSMES 4-6 września 2017
13.09.2017 11:47 Tomasz Pudłowski Publikacja Wizyta studyjna projektu ZSMES 4-6 września 2017
11.09.2017 16:10 Alicja Koszela Publikacja ankieterka/ankieter na terenie Warszawy 1 etat (poza korpusem służby cywilnej)
11.09.2017 16:10 Alicja Koszela Publikacja ankieterka/ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego 1 etat (poza korpusem służby cywilnej)
11.09.2017 16:03 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
11.09.2017 15:35 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Termin składania ofert: 20-09-2017 r.
11.09.2017 15:33 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Termin składania ofert: 20-09-2017 r.
11.09.2017 13:12 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin).
11.09.2017 08:51 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
1  2  3  4  5  6    
Do góry