Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
15.12.2018 12:57 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
15.12.2018 09:13 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
15.12.2018 09:11 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
15.12.2018 09:11 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
15.12.2018 09:07 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
14.12.2018 15:15 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-12-2018, godz. 10:00
14.12.2018 14:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
14.12.2018 09:28 Krzysztof Makulec Edycja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:27 Krzysztof Makulec Edycja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:27 Krzysztof Makulec Edycja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:26 Krzysztof Makulec Publikacja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:01 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2019 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
13.12.2018 15:11 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2019 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 19-12-2018, godz. 12:00
13.12.2018 14:49 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
13.12.2018 08:57 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
12.12.2018 15:53 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
12.12.2018 15:50 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Czasopism Naukowych w Departamencie Opracowań Statystycznych
12.12.2018 14:37 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
12.12.2018 14:32 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
12.12.2018 14:31 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
12.12.2018 09:13 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
12.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
11.12.2018 13:22 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
11.12.2018 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy ds. rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym
11.12.2018 08:58 Krzysztof Makulec Edycja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
11.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
10.12.2018 14:36 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Morskiej
10.12.2018 14:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
10.12.2018 13:59 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
10.12.2018 13:42 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik wydziału w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS w Gabinecie Prezesa
10.12.2018 09:02 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
07.12.2018 15:38 Krzysztof Makulec Publikacja Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON - listopad 2018
07.12.2018 15:30 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.12.2018 15:23 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i pojemników jednorazowych do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 14-12-2018, godz. 10:00
07.12.2018 12:43 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
07.12.2018 11:56 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
07.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
06.12.2018 16:08 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
06.12.2018 11:48 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
06.12.2018 11:42 Krzysztof Makulec Publikacja sekretarz na samodzielnym stanowisku pracy – Sekretariat w Departamencie Opracowań Statystycznych
05.12.2018 16:00 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka
05.12.2018 08:53 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. gospodarczych w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
05.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. gospodarczych w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
05.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
04.12.2018 14:06 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
04.12.2018 13:35 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej pt. ,,Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna” będącej efektem konferencji naukowej. Termin składania ofert: 07-12-2018, godz. 10:00
04.12.2018 13:22 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.12.2018 13:13 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.12.2018 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.12.2018 10:08 Krzysztof Makulec Publikacja Uruchomienie Portalu API GUS
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry