Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
20.11.2017 17:37 Alicja Koszela Publikacja 10. jubileuszowe Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki
20.11.2017 15:54 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk
20.11.2017 15:46 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
20.11.2017 15:31 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania statystycznego do analiz z wykorzystaniem metod i technik kontrfaktycznych na potrzeby jednostek statystyki publicznej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 28-11-2017 r., do godz. 9:00
20.11.2017 09:03 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
20.11.2017 08:34 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań Produktu Krajowego Brutto w Departamencie Rachunków
20.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
20.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań Produktu Krajowego Brutto w Departamencie Rachunków
18.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia
17.11.2017 15:20 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
17.11.2017 14:21 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkań w trzech urzędach statystycznych w: Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, w latach 2017-2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 27-11-2017 r., do godz. 09:00
17.11.2017 12:07 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej nt. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2016-2017. Termin składania ofert: 24-11-2017 r., do godz. 13:00
17.11.2017 10:21 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
17.11.2017 08:28 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
17.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
16.11.2017 15:49 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
16.11.2017 10:28 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2018 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 17-11-2017 r., do godz. 10:00
16.11.2017 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
16.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
15.11.2017 15:43 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter (stanowisko pomocnicze - poza korpusem służby cywilnej)
15.11.2017 15:26 Krzysztof Makulec Edycja programista do spraw obsług obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
15.11.2017 15:26 Krzysztof Makulec Publikacja programista do spraw obsług obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
15.11.2017 15:15 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Słupsku
15.11.2017 14:55 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 21-11-2017 r., do godz. 10:00
15.11.2017 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150. Termin składania ofert: 22-11-2017 r., do godz. 16:15
15.11.2017 14:35 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
15.11.2017 14:28 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2018 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 17-11-2017 r., do godz. 10:00
15.11.2017 08:21 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych (zatrudnienie na zastępstwo)
15.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
15.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
14.11.2017 16:03 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter na terenie powiatu makowskiego lub przasnyskiego (poza korpusem służby cywilnej)
14.11.2017 15:56 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter na terenie powiatu białobrzeskiego lub grójeckiego (poza korpusem służby cywilnej)
14.11.2017 14:27 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2018 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 17-11-2017 r., do godz. 10:00
14.11.2017 14:14 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
14.11.2017 10:18 Krzysztof Makulec Publikacja Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON stan na 31.10.2017 r.
14.11.2017 09:29 Krzysztof Makulec Edycja operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Realizacji Badań
14.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
14.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
13.11.2017 15:59 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
13.11.2017 14:21 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych (zatrudnienie na zastępstwo)
13.11.2017 12:57 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2018 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 17-11-2017 r., do godz. 10:00
13.11.2017 12:19 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
13.11.2017 12:07 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
13.11.2017 12:04 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant na samodzielnym stanowisku pracy ds. metod analitycznych, ekonometrycznych i modelowania w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
13.11.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
10.11.2017 15:18 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
10.11.2017 15:17 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
10.11.2017 13:23 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., godz. 10:00.
10.11.2017 09:02 Krzysztof Makulec Edycja radca prawny na samodzielnym stanowisku pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
10.11.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry