Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.07.2017 09:26 Beata Zawistowska Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
21.07.2017 09:00 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo - Księgowym
21.07.2017 09:00 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
21.07.2017 09:00 Beata Zawistowska Publikacja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie
21.07.2017 08:29 Beata Zawistowska Edycja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie
20.07.2017 13:07 Beata Zawistowska Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań w Wydziale Realizacji Badań
20.07.2017 10:28 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.07.2017 16:26 Beata Zawistowska Edycja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
19.07.2017 16:25 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
19.07.2017 14:52 Mirosław Dziewit Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.07.2017 14:34 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
18.07.2017 13:25 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
18.07.2017 13:00 Mirosław Dziewit Edycja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.07.2017 09:00 Beata Zawistowska Publikacja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.07.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
17.07.2017 16:08 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
17.07.2017 14:35 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
17.07.2017 13:15 Tomasz Pudłowski Publikacja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
17.07.2017 11:36 Beata Zawistowska Edycja Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
14.07.2017 15:53 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu - oferta w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
14.07.2017 15:51 Alicja Koszela Publikacja samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji
14.07.2017 15:49 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu - oferta w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
14.07.2017 15:47 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
14.07.2017 15:38 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
14.07.2017 08:57 Alicja Koszela Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Lubsko i pobliskich gmin)
14.07.2017 08:53 Alicja Koszela Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Gorzów Wielkopolski i powiatu gorzowskiego)
14.07.2017 08:48 Alicja Koszela Publikacja pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
13.07.2017 13:41 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
13.07.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
12.07.2017 15:30 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.07.2017 15:26 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12.07.2017 15:24 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12.07.2017 15:18 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12.07.2017 13:57 Alicja Koszela Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej)
12.07.2017 13:06 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.07.2017 13:04 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.07.2017 12:51 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
12.07.2017 12:50 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
12.07.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
11.07.2017 15:31 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej publikacji. Termin składania ofert: 18-07-2017 r., do godz. 12:00
10.07.2017 16:40 Alicja Koszela Publikacja programista w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
10.07.2017 16:32 Alicja Koszela Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
10.07.2017 16:27 Alicja Koszela Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
10.07.2017 10:51 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
10.07.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
10.07.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
07.07.2017 15:02 Alicja Koszela Publikacja Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności wg stanu na 30.06.2017 r.
07.07.2017 14:48 Alicja Koszela Publikacja Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg stanu na 30.06.2017 r.
07.07.2017 13:57 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
07.07.2017 13:57 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
1  2  3  4  5  6    
Do góry