Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.06.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja radca prawny - samodzielne stanowisko pracy
23.06.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Organizacji
22.06.2018 15:31 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie miasta Szczecina
22.06.2018 15:31 Alicja Koszela Publikacja ankieter na terenie miasta Szczecina
22.06.2018 13:55 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
22.06.2018 13:25 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
22.06.2018 13:21 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
22.06.2018 13:18 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.06.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
22.06.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
21.06.2018 12:29 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 28-06-2018 r. do godziny 14:00. Wizja lokalna: 25-06-2018 r. godzina 10:00.
21.06.2018 10:09 Krzysztof Makulec Edycja samodzielny referent ds. zamówień publicznych, zakupów, ewidencji oraz gospodarki magazynowej i transportowej w Wydziale Administracyjnym
21.06.2018 10:07 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
21.06.2018 10:05 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
21.06.2018 09:55 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny referent ds. zamówień publicznych, zakupów, ewidencji oraz gospodarki magazynowej i transportowej w Wydziale Administracyjnym
21.06.2018 09:10 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
21.06.2018 09:09 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
21.06.2018 08:45 Krzysztof Makulec Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
21.06.2018 08:41 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
20.06.2018 15:06 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.
20.06.2018 11:58 Krzysztof Makulec Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
20.06.2018 11:46 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
20.06.2018 11:46 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
19.06.2018 15:27 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.
19.06.2018 15:25 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
19.06.2018 14:43 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Termin składania ofert: 2018-06-29. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (patrz pkt 3.14 SIWZ).
19.06.2018 14:21 Agnieszka Jagoda Publikacja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 28-06-2018 r. do godziny 14:00. Wizja lokalna: 25-06-2018 r. godzina 10:00.
19.06.2018 08:49 Krzysztof Makulec Edycja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.06.2018 08:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
19.06.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
18.06.2018 10:23 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209, PN-EN 12320. Termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 10:00
15.06.2018 14:21 Krzysztof Makulec Edycja Konferencja "Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia", 19 czerwca 2018 r.
15.06.2018 14:21 Krzysztof Makulec Publikacja Konferencja "Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia", 19 czerwca 2018 r.
15.06.2018 13:28 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
14.06.2018 14:15 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji pozakonkursowej w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) dla projektu „Wrota Statystyki”, w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, analizy popytu, analizy kosztów i korzyści projektu, analizy ryzyka i analizy otoczenia projektu. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.; do godziny 10:00.
14.06.2018 14:11 Agnieszka Jagoda Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji pozakonkursowej w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) dla projektu „Wrota Statystyki”, w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, analizy popytu, analizy kosztów i korzyści projektu, analizy ryzyka i analizy otoczenia projektu. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.; do godziny 10:00.
14.06.2018 13:24 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.06.2018 09:40 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
14.06.2018 09:38 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
14.06.2018 09:34 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
14.06.2018 09:33 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
14.06.2018 09:30 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
14.06.2018 09:19 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
14.06.2018 08:33 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
13.06.2018 15:07 Krzysztof Makulec Edycja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
13.06.2018 15:06 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
13.06.2018 13:08 Krzysztof Makulec Edycja Nowy regulamin organizacyjny GUS
13.06.2018 13:08 Krzysztof Makulec Publikacja Nowy regulamin organizacyjny GUS
13.06.2018 13:01 Krzysztof Makulec Publikacja kierownik wydziału do spraw: zarządzania, doradztwa, konsultacji w zakresie metodologii i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
13.06.2018 10:15 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209, PN-EN 12320. Termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 10:00
1  2  3  4  5  6    
Do góry