Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.01.2019 15:58 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
09.01.2019 12:52 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00.
09.01.2019 11:49 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
09.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
09.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
08.01.2019 16:55 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.01.2019 14:55 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
08.01.2019 14:38 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
08.01.2019 13:58 Krzysztof Makulec Edycja administrator systemu do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.01.2019 13:56 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Rybniku
08.01.2019 13:38 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
08.01.2019 13:29 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
08.01.2019 13:11 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego
08.01.2019 12:59 Krzysztof Makulec Publikacja administrator systemu do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.01.2019 12:57 Krzysztof Makulec Publikacja starszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.01.2019 12:54 Krzysztof Makulec Publikacja główny programista ds. obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
08.01.2019 12:47 Krzysztof Makulec Publikacja starszy programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
08.01.2019 12:39 Krzysztof Makulec Publikacja administrator systemu do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
08.01.2019 11:06 Krzysztof Makulec Edycja administrator sieci
08.01.2019 10:57 Krzysztof Makulec Publikacja administrator sieci
08.01.2019 09:13 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.01.2019 08:40 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.01.2019 08:36 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno – Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
07.01.2019 14:34 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu bartoszyckiego oraz miasta Bartoszyce
07.01.2019 14:30 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu bartoszyckiego oraz miasta Bartoszyce
07.01.2019 14:00 Krzysztof Makulec Publikacja Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON - grudzień 2018
07.01.2019 08:51 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
07.01.2019 08:42 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
07.01.2019 08:32 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Integracji Źródeł i Baz Danych Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
07.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
07.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
04.01.2019 15:03 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie
04.01.2019 14:57 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 14-01-2019, godz. 10:00.
04.01.2019 13:42 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
04.01.2019 09:36 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
04.01.2019 09:32 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
04.01.2019 08:59 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
04.01.2019 08:35 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.01.2019 15:52 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
03.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
02.01.2019 14:54 Krzysztof Makulec Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności Krosno Odrzańskie oraz gmin ościennych)
02.01.2019 09:27 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
02.01.2019 09:20 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
31.12.2018 10:45 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka
31.12.2018 10:45 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka
31.12.2018 10:44 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka
31.12.2018 10:43 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka
31.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
31.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry