Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Koordynacji Wydawnictw i Organizacji w Departamencie Informacji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. finansów publicznych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Cen Detalicznych w Departamencie Handlu i Usług
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji i Kultury w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badania Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. analiz makroekonomicznych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Pomocy Społecznej i Wymiaru Sprawiedliwości w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badania Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Koordynacji Badań i Analiz w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia Ludności w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Koordynacji Wydawnictw i Organizacji w Departamencie Informacji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Koordynacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie ekspert poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydział Statystyki Edukacji i Kultury w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji i Kultury w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalisty w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 13:54 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    15
Do góry