Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
07.08.2018 14:45 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta Szczecin
07.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
06.08.2018 15:58 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 20-08-2018 r., godz. 10:00.
06.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
03.08.2018 15:43 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego wraz z przyległym do niego terenem
03.08.2018 15:41 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego wraz z przyległym do niego terenem
03.08.2018 15:40 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego wraz z przyległym do niego terenem
03.08.2018 15:40 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego wraz z przyległym do niego terenem
03.08.2018 13:44 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny referent ds. zamówień publicznych, zakupów, ewidencji oraz gospodarki magazynowej i transportowej w Wydziale Administracyjnym
03.08.2018 10:59 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 20-08-2018 r., godz. 10:00.
03.08.2018 10:11 Krzysztof Makulec Publikacja radca prawny ds. obsługi prawnej na samodzielnym stanowisku pracy
03.08.2018 09:33 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
03.08.2018 08:37 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
02.08.2018 11:42 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatyki i Spisów
02.08.2018 09:10 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter (poza korpusem służby cywilnej)
02.08.2018 08:38 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatyki i Spisów
01.08.2018 15:10 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
01.08.2018 15:08 Krzysztof Makulec Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.08.2018 08:36 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
01.08.2018 08:35 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
01.08.2018 08:35 Krzysztof Makulec Edycja naczelnik wydziału w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
01.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
01.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
01.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik wydziału w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
01.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
31.07.2018 16:11 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
31.07.2018 10:33 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
31.07.2018 10:32 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
31.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
31.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
31.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
30.07.2018 14:09 Krzysztof Makulec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
30.07.2018 09:55 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
30.07.2018 09:48 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
30.07.2018 09:44 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
30.07.2018 09:41 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
30.07.2018 09:34 Krzysztof Makulec Publikacja sekretarz na samodzielnym stanowisku pracy – sekretariat w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
30.07.2018 09:25 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
30.07.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
27.07.2018 14:58 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.
27.07.2018 09:45 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.
27.07.2018 09:30 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji dla prac przeprowadzonych w ramach badania zwrotu z inwestycji realizowanych w formie wsparcia publicznego na rzecz innowacyjności w Polsce w latach 2007-2013. Termin składania ofert: 03-08-2018
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
26.07.2018 10:33 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
26.07.2018 10:32 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry