Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.11.2018 09:00 Dariusz Mazurek Publikacja statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Rybniku
23.11.2018 09:00 Dariusz Mazurek Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
22.11.2018 15:05 Alicja Koszela Publikacja ankieter
22.11.2018 14:50 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
22.11.2018 09:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
21.11.2018 15:10 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
21.11.2018 12:50 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
21.11.2018 12:33 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Cen
21.11.2018 12:27 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00.
21.11.2018 11:16 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
21.11.2018 09:09 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00
20.11.2018 16:16 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
20.11.2018 16:14 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
20.11.2018 16:10 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
20.11.2018 16:07 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik Wydziału Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
20.11.2018 14:20 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
20.11.2018 13:27 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
20.11.2018 13:07 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
20.11.2018 12:57 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
20.11.2018 12:04 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
20.11.2018 10:41 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badan Regionalnych
20.11.2018 08:36 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
19.11.2018 16:27 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.11.2018 16:25 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.11.2018 16:22 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.11.2018 14:28 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
19.11.2018 13:43 Krzysztof Makulec Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
19.11.2018 12:44 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji
19.11.2018 11:01 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług
  1  2  3  4  5  6  7 
Do góry