Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
15.01.2018 14:20 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie
15.01.2018 14:20 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
15.01.2018 14:19 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
15.01.2018 14:19 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
15.01.2018 14:18 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ostrołęce
15.01.2018 14:17 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
15.01.2018 14:17 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
15.01.2018 14:17 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
15.01.2018 14:16 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
15.01.2018 14:14 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
15.01.2018 14:13 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. przygotowania publikacji i opracowań statystycznych w wersji angielskiej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
15.01.2018 14:12 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
15.01.2018 14:03 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
15.01.2018 13:27 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
15.01.2018 13:11 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
15.01.2018 13:11 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Siedlcach (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
15.01.2018 13:10 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Siedlcach
15.01.2018 12:52 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 26-01-2018 r., godz. 10:00.
15.01.2018 09:58 Krzysztof Makulec Publikacja programista do spraw obsług obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
15.01.2018 09:12 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
15.01.2018 09:01 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
15.01.2018 08:59 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
15.01.2018 08:51 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen - umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z przewidywaną nieobecnością
15.01.2018 08:46 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
15.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
15.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
15.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen - umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z przewidywaną nieobecnością
12.01.2018 17:23 Alicja Koszela Edycja Wizyta przedstawicieli GUS oraz US Kraków w podmiotach ekonomii społecznej na terenie Krakowa w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES)
12.01.2018 17:23 Alicja Koszela Publikacja Wizyta przedstawicieli GUS oraz US Kraków w podmiotach ekonomii społecznej na terenie Krakowa w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES)
12.01.2018 16:05 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
12.01.2018 16:04 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsług obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
12.01.2018 11:17 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2018 10:18 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 26-01-2018 r., godz. 10:00.
12.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Oddziale w Koszalinie (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
11.01.2018 12:54 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
11.01.2018 08:45 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
11.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
11.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
11.01.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Oddziale w Koszalinie
10.01.2018 13:44 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
10.01.2018 12:23 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
10.01.2018 09:27 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
10.01.2018 09:15 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
10.01.2018 08:56 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
10.01.2018 08:36 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
10.01.2018 08:24 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
09.01.2018 12:32 Tomasz Pudłowski Publikacja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
09.01.2018 12:22 Tomasz Pudłowski Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry