Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
02.10.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS.
02.10.2018 14:17 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00.
02.10.2018 14:01 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
02.10.2018 13:40 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
02.10.2018 13:11 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00.
02.10.2018 12:45 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15-10-2018, godz. 10:00.
02.10.2018 09:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
02.10.2018 09:35 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.10.2018 09:26 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.10.2018 08:38 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
01.10.2018 16:29 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
01.10.2018 15:15 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
01.10.2018 11:43 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
01.10.2018 09:21 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
01.10.2018 09:07 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.10.2018 08:50 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.10.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
01.10.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
01.10.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
28.09.2018 15:59 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
28.09.2018 15:56 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
28.09.2018 15:54 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
28.09.2018 15:53 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
28.09.2018 14:32 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Cen
28.09.2018 11:40 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 03-10-2018 r. godz. 14:00.
28.09.2018 11:16 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów. Termin składania ofert: 05-10-2018 r. do godz. 10:00.
28.09.2018 11:15 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 03-10-2018 r. godz. 14:00.
28.09.2018 10:54 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00.
28.09.2018 08:39 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny referent ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
28.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.09.2018 15:15 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
27.09.2018 15:05 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.09.2018 14:49 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik Wydziału Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
27.09.2018 14:16 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku ds. statystyki leśnictwa i łowiectwa w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.09.2018 14:05 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.09.2018 13:43 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.09.2018 13:42 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.09.2018 12:25 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
27.09.2018 12:25 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
27.09.2018 12:13 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
27.09.2018 11:50 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów. Termin składania ofert: 05-10-2018 r. do godz. 10:00.
27.09.2018 11:30 Katarzyna Wilk Publikacja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów. Termin składania ofert: 05-10-2018 r. do godz. 10:00.
27.09.2018 09:11 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług Sekretarza Projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)" w zakresie administracyjno-finansowym
27.09.2018 09:02 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Białej Podlaskiej
27.09.2018 08:59 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Białej Podlaskiej
26.09.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
26.09.2018 11:06 Agnieszka Jagoda Publikacja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 03-10-2018 r. godz. 14:00.
26.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
25.09.2018 14:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
25.09.2018 13:44 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry