Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.10.2017 12:42 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.10.2017 11:47 Alicja Koszela Publikacja Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności - stan na 30.09.2017 r.
12.10.2017 09:23 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
11.10.2017 16:33 Alicja Koszela Publikacja ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
11.10.2017 15:00 Bartosz Wielądek Publikacja Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do budynku GUS
11.10.2017 14:53 Bartosz Wielądek Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
11.10.2017 12:30 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup trzech flag Polski oraz dwóch Unii Europejskiej wraz ze stojakami i stelażami. Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 23-10-2017 r., do godz. 10:00
11.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
11.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
11.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Usunięcie statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
10.10.2017 15:53 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego i podstawek na książki. Termin składania ofert: 20-10-2017 r., do godz. 12:00
10.10.2017 15:20 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na rosyjski oraz z języka rosyjskiego na polski na potrzeby projektu "Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa”. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 14:00
10.10.2017 15:14 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na rosyjski oraz z języka rosyjskiego na polski na potrzeby projektu "Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa”. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 14:00
10.10.2017 14:44 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
10.10.2017 14:06 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej - Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
10.10.2017 11:37 Krzysztof Makulec Edycja ankieter poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Badań Ankietowych
09.10.2017 16:39 Alicja Koszela Publikacja Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON stan na 30.09.2017 r.
09.10.2017 15:48 Krzysztof Makulec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
09.10.2017 14:29 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony zdrowia
09.10.2017 08:30 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
09.10.2017 08:30 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
09.10.2017 08:30 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:30 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:30 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
09.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
09.10.2017 08:00 Tomasz Pudłowski Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 15:22 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 15:22 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 15:04 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
06.10.2017 14:33 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu stargardzkiego
06.10.2017 14:33 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego i myśliborskiego
06.10.2017 14:31 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu stargardzkiego
06.10.2017 14:26 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego i myśliborskiego
06.10.2017 14:26 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
06.10.2017 14:25 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
06.10.2017 14:25 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego i myśliborskiego
06.10.2017 12:25 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 12:24 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 12:24 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 11:35 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
06.10.2017 11:14 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
06.10.2017 10:16 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 10:13 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 09:52 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
06.10.2017 09:52 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
06.10.2017 09:46 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry