Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
25.10.2018 14:27 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie miasta i gminy Nowogard
25.10.2018 13:24 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. programowania w Ośrodku Inżynierii Danych
25.10.2018 13:04 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta i gminy Nowogard
25.10.2018 12:11 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
25.10.2018 11:58 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatyki i Spisów
25.10.2018 11:51 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.10.2018 11:34 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik wydziału w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.10.2018 09:08 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, Dział Analiz
25.10.2018 08:42 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
25.10.2018 08:41 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
25.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
25.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
25.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
25.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
24.10.2018 14:47 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.10.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja starszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
24.10.2018 14:41 Krzysztof Makulec Publikacja administrator systemu ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
24.10.2018 12:14 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. wydawania informacji klasyfikacyjnych
24.10.2018 12:03 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk w Oddziale w Koszalinie
24.10.2018 11:43 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie. Termin składania ofert: 30-10-2018, godz. 10:00
24.10.2018 11:21 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie. Termin składania ofert: 30-10-2018, godz. 10:00
24.10.2018 08:55 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
24.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
24.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. statystyki leśnictwa i łowiectwa w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
24.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
24.10.2018 08:15 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
23.10.2018 14:51 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
23.10.2018 14:21 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
23.10.2018 14:13 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności
23.10.2018 13:25 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. rejestrów w Oddziale w Chełmie
23.10.2018 12:58 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
23.10.2018 12:51 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radzyniu Podlaskim
23.10.2018 12:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Chełmie
23.10.2018 11:31 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
23.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
23.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów
23.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów
23.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Usunięcie statystyk ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów
22.10.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań w Oddziale w Krośnie
22.10.2018 12:32 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku ds. statystyki leśnictwa i łowiectwa w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
22.10.2018 12:28 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
22.10.2018 12:25 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
22.10.2018 11:46 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
22.10.2018 11:42 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
22.10.2018 11:40 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
22.10.2018 11:35 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
22.10.2018 11:15 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00.
22.10.2018 10:11 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
22.10.2018 10:09 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
22.10.2018 09:26 Krzysztof Makulec Edycja samodzielny referent ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry