Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.09.2018 08:38 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
10.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
10.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
10.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
10.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
10.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja sekretarz na Samodzielnym stanowisku pracy – sekretariat w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
07.09.2018 14:46 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.09.2018 14:41 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
07.09.2018 13:15 Krzysztof Makulec Publikacja sekretarz na samodzielnym stanowisku pracy – sekretariat w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.09.2018 09:23 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup fotobazy na potrzeby Portalu Informacyjnego GUS
07.09.2018 09:00 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
07.09.2018 08:41 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
07.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
06.09.2018 15:25 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług sekretarza w okresie realizacji projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa" (PDS) w zakresie administracyjno-finansowym. Termin składania ofert: 31-08-2018 do godz. 10:00
06.09.2018 09:27 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
06.09.2018 09:12 Krzysztof Makulec Edycja statystyk do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Morskiej
06.09.2018 09:11 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. programowania w Ośrodku Inżynierii Danych
06.09.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
05.09.2018 16:20 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatyki i Spisów
05.09.2018 10:58 Krzysztof Makulec Edycja konsultant w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
05.09.2018 10:55 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
05.09.2018 10:46 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 7 września 2018 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 5 września 2018 r. o godz. 10.00
05.09.2018 10:39 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
05.09.2018 10:25 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
05.09.2018 10:10 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Trzykrotne wykonanie usługi przeglądu, konserwacji oraz awaryjnych napraw, wynikających z bieżącej eksploatacji maszyn ogrodniczych, będących w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 07-09-2018 do godz. 16:15
05.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy inspektor ds. kadrowych i pracowniczych w Wydziale Kadr i Szkolenia
03.09.2018 13:36 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.09.2018 12:29 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
31.08.2018 15:01 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
31.08.2018 11:57 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej pt. "Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia", zawierającej materiały z konferencji Rządowej Rady Ludnościowej. Termin składania ofert: 07-09-2018 r., do godz. 10.00
31.08.2018 11:23 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
31.08.2018 08:57 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 7 września 2018 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 5 września 2018 r. o godz. 10.00
31.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny księgowy w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
31.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny księgowy w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
31.08.2018 08:30 Krzysztof Makulec Usunięcie główny księgowy w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
30.08.2018 15:34 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego wraz z przyległym do niego terenem
30.08.2018 14:03 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym wraz z montażem masztów
30.08.2018 14:02 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym wraz z montażem masztów
30.08.2018 14:01 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym wraz z montażem masztów
30.08.2018 13:19 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodek Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej
30.08.2018 13:14 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
30.08.2018 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
30.08.2018 10:21 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
30.08.2018 10:13 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
29.08.2018 16:21 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług
29.08.2018 15:14 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
29.08.2018 14:58 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 20-08-2018 r., godz. 10:00.
29.08.2018 14:38 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów
29.08.2018 10:51 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
29.08.2018 10:28 Krzysztof Makulec Publikacja starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry