Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
18.01.2019 11:53 Krzysztof Makulec Edycja naczelnik Wydziału Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
18.01.2019 11:53 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Organizacji i Monitorowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.01.2019 11:52 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
18.01.2019 11:52 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista na samodzielnym stanowisku ds. zapewnienia spójności prac międzywydziałowych w Departamencie Opracowań Statystycznych
18.01.2019 11:52 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług
18.01.2019 11:51 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
18.01.2019 11:48 Krzysztof Makulec Edycja konsultant w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.01.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatyki i Spisów
18.01.2019 11:46 Krzysztof Makulec Edycja konsultant w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
18.01.2019 11:45 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:45 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:43 Krzysztof Makulec Edycja naczelnik wydziału w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 11:43 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
18.01.2019 11:42 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.01.2019 11:42 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.01.2019 11:40 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
18.01.2019 11:35 Krzysztof Makulec Edycja sekretarz na samodzielnym stanowisku pracy – sekretariat w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.01.2019 11:35 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
18.01.2019 11:34 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
18.01.2019 11:33 Krzysztof Makulec Edycja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
18.01.2019 11:31 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.01.2019 11:28 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
18.01.2019 11:22 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.01.2019 11:18 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant na samodzielnym stanowisku pracy ds. rozwoju Polskiej Statystyki Publicznej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.01.2019 11:05 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
18.01.2019 10:55 Krzysztof Makulec Edycja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy – radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
18.01.2019 10:54 Krzysztof Makulec Edycja radca prawny
18.01.2019 10:54 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 10:53 Krzysztof Makulec Edycja sekretarka (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 10:53 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 10:52 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
18.01.2019 10:51 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.01.2019 10:50 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.01.2019 10:49 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
18.01.2019 10:49 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
18.01.2019 10:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Badań Koniunktury Gospodarczej w Departamencie Przedsiębiorstw
18.01.2019 10:46 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
18.01.2019 10:45 Krzysztof Makulec Edycja straszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
18.01.2019 10:45 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa
18.01.2019 10:38 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
18.01.2019 10:38 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 10:38 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji
18.01.2019 10:37 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
18.01.2019 10:37 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
18.01.2019 10:36 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry