Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.04.2017 10:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
10.04.2017 10:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
10.04.2017 09:41 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
10.04.2017 09:40 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
10.04.2017 09:40 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
10.04.2017 09:40 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
06.04.2017 15:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
06.04.2017 15:31 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
06.04.2017 15:25 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-04-2017 r., do godz. 10:00
06.04.2017 13:36 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen)
06.04.2017 12:50 Bartosz Wielądek Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
06.04.2017 12:48 Alicja Koszela Edycja administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
06.04.2017 11:55 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
06.04.2017 11:50 Alicja Koszela Publikacja administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
06.04.2017 11:06 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP). Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 15:00
06.04.2017 09:39 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
05.04.2017 16:06 Mirosław Dziewit Edycja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
05.04.2017 14:54 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
05.04.2017 14:53 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
05.04.2017 14:48 Alicja Koszela Publikacja ankieter/ankieterka na terenie powiatu otwockiego
05.04.2017 14:42 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
05.04.2017 14:31 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, termin realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2019 r. Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 16.15
05.04.2017 12:52 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
05.04.2017 11:11 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
05.04.2017 11:09 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
04.04.2017 15:11 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
04.04.2017 09:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
03.04.2017 15:25 Alicja Koszela Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r.
03.04.2017 12:11 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
03.04.2017 11:59 Alicja Koszela Publikacja starszy referent ds. kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
31.03.2017 19:06 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
31.03.2017 18:53 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
31.03.2017 18:51 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. przygotowania publikacji i opracowań statystycznych w wersji angielskiej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
31.03.2017 15:51 Bartosz Wielądek Edycja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
31.03.2017 15:51 Bartosz Wielądek Edycja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
31.03.2017 13:26 Alicja Koszela Edycja Uruchomienie nowej witryny rejestru TERYT
31.03.2017 11:46 Alicja Koszela Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
31.03.2017 11:33 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
30.03.2017 15:15 Alicja Koszela Publikacja programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
30.03.2017 15:01 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
30.03.2017 15:01 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
30.03.2017 14:48 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
30.03.2017 14:48 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
30.03.2017 11:07 Alicja Koszela Edycja specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w Informatorium Statystycznym (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
30.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w Informatorium Statystycznym (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
29.03.2017 15:02 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach
29.03.2017 14:56 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej
29.03.2017 13:35 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
29.03.2017 11:23 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych
29.03.2017 09:17 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry