Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
05.02.2019 16:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
05.02.2019 14:23 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
05.02.2019 09:22 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
05.02.2019 09:17 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.02.2019 15:23 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Integracji Źródeł i Baz Danych Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
04.02.2019 15:17 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
04.02.2019 09:06 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. obsługi w Oddziale w Żaganiu
04.02.2019 08:42 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
04.02.2019 08:00 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
01.02.2019 16:31 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. prowadzenia rejestrów w Wydziale Organizacji i Rejestrów
01.02.2019 16:23 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
01.02.2019 16:16 Krzysztof Makulec Publikacja starszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
01.02.2019 15:29 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
01.02.2019 12:18 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
01.02.2019 12:17 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu przysuskiego (poza korpusem służby cywilnej)
01.02.2019 12:16 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu białobrzeskiego (poza korpusem służby cywilnej)
01.02.2019 09:22 Krzysztof Makulec Edycja inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
01.02.2019 09:20 Krzysztof Makulec Publikacja inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
31.01.2019 16:05 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
31.01.2019 15:03 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
31.01.2019 14:40 Krzysztof Makulec Edycja Uruchomienie Portalu API GUS
31.01.2019 14:39 Krzysztof Makulec Publikacja RODO
31.01.2019 11:46 Krzysztof Makulec Publikacja starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na samodzielnym stanowisku pracy
30.01.2019 11:57 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 14-01-2019, godz. 10:00.
30.01.2019 10:28 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
30.01.2019 10:27 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
30.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
29.01.2019 16:45 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
29.01.2019 16:28 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
29.01.2019 09:34 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu olsztyńskiego oraz miasta Olsztyn
29.01.2019 09:05 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
28.01.2019 16:21 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
26.01.2019 00:00 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Badań Transgranicznych – Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w zakresie Podróży
24.01.2019 15:51 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej pt. ,,Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna” będącej efektem konferencji naukowej. Termin składania ofert: 31-01-2019, godz. 10:00
24.01.2019 15:42 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sukcesywnego prania bielizny gastronomicznej, pościelowej, ręczników frotte, kocy, flag RP i UE, wraz z odbiorem i zwrotem z/do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 04-02-2019, godz. 10:00
24.01.2019 14:16 Krzysztof Makulec Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
24.01.2019 12:33 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
24.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk informatyk ds. obsługi technologicznej zbiorów danych i systemów informatycznych w Wydziale informatyki
24.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
23.01.2019 16:31 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
23.01.2019 08:47 Krzysztof Makulec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
23.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
23.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
23.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja kierowca samochodu osobowego w Wydziale Logistyki (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
23.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
22.01.2019 13:19 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Tczewie
22.01.2019 12:46 Krzysztof Makulec Publikacja ekspert w Referacie Analiz i Opracowań Zbiorczych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych
21.01.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja ekspedytor poczty (poza korpusem służby cywilnej)
21.01.2019 07:44 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.01.2019 00:00 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry