Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Cen Detalicznych w Departamencie Handlu i Usług
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Udostępniania Elektronicznego w Departamencie Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Produkcji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista Samodzielne stanowisko pracy ds. kosztów badań statystycznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Produkcji (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Udostępniania Elektronicznego w Departamencie Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant w Wydziale Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista ds. spraw organizacji i zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej na samodzielnym stanowisku pracy do spraw warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:17 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Produkcji (zatrudnienie na zastępstwo)
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry