Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
19.09.2018 09:37 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
19.09.2018 08:41 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatyki i Spisów
19.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań w Oddziale w Krośnie
18.09.2018 15:18 Krzysztof Makulec Publikacja radca prawny ds. obsługi prawnej na samodzielnym stanowisku pracy
18.09.2018 15:02 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bytomiu
18.09.2018 14:55 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Przemyślu
18.09.2018 14:03 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie w Głównym Urzędzie Statystycznym 1 dniowego (8 godzin lekcyjnych) szkolenia dla 21 osób nt. Zarządzania ryzykiem przez Właścicieli ryzyk w GUS. Termin składania ofert: 25-09-2018 do godz. 10:00.
18.09.2018 10:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług
18.09.2018 09:10 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.09.2018 08:58 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 25-09-2018 do godz. 10:00.
18.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.09.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
17.09.2018 14:41 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
17.09.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
17.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
17.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik wydziału w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS w Gabinecie Prezesa
15.09.2018 00:00 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. organizacji zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie biurowe oraz transportu i logistyki w Wydziale Administracyjnym
15.09.2018 00:00 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. obsługi rejestru TERYT w Oddziale w Koszalinie
14.09.2018 15:37 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Integracji Źródeł i Baz Danych Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
14.09.2018 15:36 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
14.09.2018 15:19 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
14.09.2018 08:47 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
14.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
14.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności
14.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
13.09.2018 15:55 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług Sekretarza Projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)" w zakresie administracyjno-finansowym
13.09.2018 14:44 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. aktualizacji rejestru REGON w Oddziale w Tczewie
13.09.2018 14:19 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Morskiej
13.09.2018 13:57 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. realizacji badań statystycznych i obsługi informatycznej Oddziału w Oddziale w Tczewie
13.09.2018 13:35 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
13.09.2018 09:00 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
13.09.2018 09:00 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
13.09.2018 09:00 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.09.2018 15:37 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 20-09-2018 r. godz. 14:00.
12.09.2018 15:35 Agnieszka Jagoda Publikacja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 20-09-2018 r. godz. 14:00.
12.09.2018 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
12.09.2018 13:04 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
12.09.2018 12:45 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań w Ośrodku Statystyki Handlu i Usług
12.09.2018 09:04 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista na samodzielnym stanowisku ds. zapewnienia spójności prac międzywydziałowych w Departamencie Opracowań Statystycznych
12.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Opracowań Graficznych w Departamencie Opracowań Statystycznych
12.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Standardów i Rejestrów
11.09.2018 12:34 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie miasta Myślibórz i powiatu myśliborskiego
11.09.2018 12:33 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta Myślibórz i powiatu myśliborskiego
11.09.2018 11:25 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup fotobazy na potrzeby Portalu Informacyjnego GUS
11.09.2018 10:09 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
11.09.2018 09:30 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu wołomińskiego (poza korpusem służby cywilnej)
11.09.2018 09:14 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Dziale Realizacji Badań
11.09.2018 08:57 Krzysztof Makulec Edycja starszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
11.09.2018 08:57 Krzysztof Makulec Edycja administrator systemu ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry