Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.08.2017 14:38 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2019. Termin składania ofert: 18-11-2016 r., do godz. 10:00.
10.08.2017 14:38 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Indywidualne zajęcia języka angielskiego. Termin składania ofert: 15-11-2016 r.
10.08.2017 14:37 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu podatkowego w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance, zwanym dalej CBiES w Jachrance działającego w formie instytucji gospodarki budżetowej, obejmującego całość rozliczeń podatkowych za okres 7.09.2011 r. do 30.09.2016 r. Termin składania ofert: 15-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:37 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie. Termin składania ofert: 10-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:37 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wycięcie 9 szt. drzew usytuowanych na terenie zewnętrznym, przylegającym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, wraz z pocięciem na mniejsze odcinki i ułożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.. Termin składania ofert: 31-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:36 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150. Termin składania ofert: 21-10-2016 r., do godz. 16:00
10.08.2017 14:36 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi dostosowania treści komunikatów Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - DSO do konkretnych stref pożarowych budynku. Przełączenie głośników zewnętrznych na budynku D w sposób zapewniający jedynie komunikację z osobami ewakuowanymi. Termin składania ofert: 21-10-2016 r., do godz. 16:00
10.08.2017 14:35 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Usług napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: 14-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:35 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej nt. Sytuacji demograficznej Polski - Raport 2015-2016. Termin składania ofert: 12-10-2016 r., do godz. 13:00
10.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie GUS z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: 12-10-2016 r., do godz. 16:00
10.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia dla 35 uczestników 2-dniowego szkolenia dla koordynatorów ankieterów badania "Kształcenie dorosłych 2016". Termin składania ofert: 12-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego. Termin składania ofert: 05-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:33 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznych przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych: HERCULES D/D 705 P i JD 150. Termin składania ofert: 30-09-2016 r., godz. 16:00
10.08.2017 14:33 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja Międzynarodowego Seminarium Metodologicznego pt: Getting statistical visibility for the growing importance of the Third/Social Economy Sector w dniach 27-28 października 2016 r. w Warszawie. Termin składania ofert: 23-09-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:32 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Usługa napraw, przeglądów maszyn i urządzeń ogrodniczych przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 i 2017 roku. Termin składania ofert: 23-09-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:32 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 100 kompletów (prawy + lewy) podłokietników regulowanych do krzeseł obrotowych typu PRESTIGE profil R3D ts02 z mechanizmem CPT. Termin składania ofert: 15-09-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:31 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń systemu monitoringu wizyjnego CCTV zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert 15.09.2016 r. do godz. 15:00
10.08.2017 14:31 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 24 szt. trofeów sportowych z wygrawerowanymi napisami. Termin składania ofert 13.09.2016 r. do godz. 10:00
10.08.2017 14:03 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
10.08.2017 14:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków
10.08.2017 09:03 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
08.08.2017 16:12 Alicja Koszela Publikacja radca prawny do spraw: obsługi administracyjnej
08.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja Starszy Statystyk do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodek Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej
07.08.2017 15:21 Alicja Koszela Publikacja Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg stanu na 31.07.2017 r.
07.08.2017 14:56 Alicja Koszela Publikacja pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
07.08.2017 12:22 Alicja Koszela Publikacja statystyk informatyk do spraw obsługi informatycznej oraz realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku
07.08.2017 11:20 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej - Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży
07.08.2017 09:27 Alicja Koszela Edycja Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała członków Rady Statystyki VI kadencji (1.07.2017 – 30.06.2022).
07.08.2017 09:26 Alicja Koszela Publikacja Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała członków Rady Statystyki VI kadencji (1.07.2017 – 30.06.2022).
04.08.2017 10:34 Alicja Koszela Publikacja Wizyta studyjna przedstawicieli GUS w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej
03.08.2017 13:41 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy napędów drzwi elektromechanicznych zamontowanych w wejściu głównym do Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 11-08-2017 r., do godz. 16.15
03.08.2017 13:32 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
03.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej - Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży
03.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej - Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży
02.08.2017 10:23 Alicja Koszela Edycja Konkurs na projekty logo dla statystyki publicznej
01.08.2017 13:53 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
31.07.2017 15:09 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
31.07.2017 13:05 Beata Zawistowska Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
31.07.2017 13:05 Beata Zawistowska Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
28.07.2017 15:58 Beata Zawistowska Edycja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (druga zmiana)
28.07.2017 15:56 Beata Zawistowska Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (druga zmiana)
28.07.2017 14:55 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
28.07.2017 12:25 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
28.07.2017 09:42 Beata Zawistowska Publikacja Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie GUS z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: 04-08-2017 r., do godz. 16.15
28.07.2017 08:00 Beata Zawistowska Publikacja programista
27.07.2017 15:07 Beata Zawistowska Publikacja główny księgowy
27.07.2017 12:56 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
27.07.2017 09:01 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej
27.07.2017 08:00 Beata Zawistowska Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków
27.07.2017 08:00 Beata Zawistowska Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  1  2  3  4  5  6    
Do góry