Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
06.06.2017 14:46 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 (maksymalnie 250 szt.) w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty z umowy. Termin składania ofert: 07-06-2017 r., do godz. 12:00
06.06.2017 14:41 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana Operatora). Termin składania ofert: 12-06-2017 r.
06.06.2017 14:13 Alicja Koszela Publikacja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
06.06.2017 14:11 Alicja Koszela Edycja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
06.06.2017 14:08 Alicja Koszela Publikacja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
06.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja programista w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
06.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
05.06.2017 16:36 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 (maksymalnie 250 szt.) w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty z umowy. Termin składania ofert: 07-06-2017 r., do godz. 12:00
05.06.2017 09:34 Alicja Koszela Publikacja konsultant do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
02.06.2017 14:20 Beata Zawistowska Edycja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
02.06.2017 14:20 Beata Zawistowska Edycja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
02.06.2017 12:42 Mirosław Dziewit Publikacja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy - radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
02.06.2017 12:24 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00
02.06.2017 08:39 Mirosław Dziewit Publikacja młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
02.06.2017 00:00 Tomasz Pudłowski Publikacja specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
02.06.2017 00:00 Tomasz Pudłowski Edycja specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
01.06.2017 16:11 Mirosław Dziewit Edycja ankieter/ankieterka na terenie powiatu otwockiego
01.06.2017 16:10 Mirosław Dziewit Edycja ankieter/ankieterka na terenie Warszawy (ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)
01.06.2017 16:10 Mirosław Dziewit Edycja ankieter/ankieterka na terenie powiatu pruszkowskiego (ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)
01.06.2017 14:24 Tomasz Pudłowski Publikacja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) Ośrodek Statystyki Cen - umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z przewidywaną nieobecnością
01.06.2017 13:15 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00
01.06.2017 13:08 Mirosław Dziewit Publikacja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
01.06.2017 09:20 Mirosław Dziewit Edycja ankieter
31.05.2017 13:52 Mirosław Dziewit Publikacja ankieter
31.05.2017 13:48 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów (zatrudnienie na zastępstwo)
31.05.2017 10:07 Mirosław Dziewit Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
30.05.2017 15:57 Mirosław Dziewit Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu (zatrudnienie na zastępstwo)
30.05.2017 11:09 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
30.05.2017 10:02 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00
29.05.2017 15:27 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 (maksymalnie 250 szt.) w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty z umowy. Termin składania ofert: 07-06-2017 r., do godz. 12:00
29.05.2017 14:46 Mirosław Dziewit Publikacja programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
29.05.2017 09:27 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista do spraw: zamówień publicznych
29.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
29.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
29.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
29.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
29.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
26.05.2017 15:06 Alicja Koszela Publikacja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
26.05.2017 14:21 Alicja Koszela Publikacja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
25.05.2017 15:43 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
25.05.2017 15:38 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
25.05.2017 09:37 Alicja Koszela Publikacja statystyk informatyk do spraw obsługi informatycznej oraz realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku
24.05.2017 15:36 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
24.05.2017 09:53 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 01-06-2017 r., do godz. 12:00
24.05.2017 09:50 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 01-06-2017 r., do godz. 12:00
24.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
23.05.2017 16:14 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej
23.05.2017 16:11 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
23.05.2017 13:13 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
23.05.2017 13:08 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
  1  2  3  4  5  6    
Do góry