Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
11.07.2018 13:27 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
11.07.2018 09:56 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.07.2018 09:52 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
10.07.2018 14:38 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
10.07.2018 14:27 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
10.07.2018 14:26 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
10.07.2018 14:20 Alicja Koszela Publikacja sekretarka (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Departamencie Rachunków Narodowych
10.07.2018 14:16 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Kwartalnych w Departamencie Rachunków Narodowych
10.07.2018 08:03 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
10.07.2018 08:02 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
09.07.2018 16:02 Katarzyna Wilk Publikacja Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, maksymalnie 250 szt. w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 16-07-2018, do godz. 12:00
09.07.2018 15:51 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk
09.07.2018 15:42 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Termin składania ofert: 2018-06-29. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (patrz pkt 3.14 SIWZ).
09.07.2018 12:58 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
09.07.2018 11:29 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Termin składania ofert: 2018-06-29. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (patrz pkt 3.14 SIWZ).
09.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
06.07.2018 17:04 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 17:00 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 16:58 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu piaseczyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 16:53 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 16:53 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 16:51 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 16:28 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
06.07.2018 15:52 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta Szczecin
06.07.2018 15:30 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie miasta Myślibórz
06.07.2018 15:28 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta Myślibórz
06.07.2018 14:13 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
06.07.2018 14:06 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
06.07.2018 09:38 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. aktualizacji rejestru REGON w Oddziale w Tczewie
06.07.2018 08:57 Krzysztof Makulec Edycja starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
06.07.2018 08:50 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
06.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
06.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
05.07.2018 15:01 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
05.07.2018 14:51 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
05.07.2018 12:55 Tomasz Sewastianowicz Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021
05.07.2018 08:46 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk w Oddziale w Pile
05.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Kościanie
05.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
05.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
04.07.2018 14:50 Krzysztof Makulec Edycja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym
04.07.2018 14:50 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:49 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:48 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
04.07.2018 14:48 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:48 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
04.07.2018 14:47 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
04.07.2018 14:46 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry