Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
13.03.2017 16:25 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
13.03.2017 15:23 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
13.03.2017 13:44 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
13.03.2017 13:26 Alicja Koszela Publikacja pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - samodzielne stanowisko pracy
13.03.2017 13:17 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach
13.03.2017 12:14 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
13.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
10.03.2017 16:16 Alicja Koszela Publikacja Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 28.02.2017 r.
10.03.2017 16:10 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienienie na czas realizacji projektu)
10.03.2017 15:18 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
10.03.2017 12:22 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00
10.03.2017 11:23 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
10.03.2017 11:21 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
09.03.2017 15:47 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
09.03.2017 12:40 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017
09.03.2017 12:39 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017
09.03.2017 12:33 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017
09.03.2017 10:56 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2017 16:02 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
08.03.2017 12:26 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
08.03.2017 09:52 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy - Redakcja „Wiadomości Statystyczne” w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
08.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
08.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
08.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
08.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja informatyk w Wydziale Informatyki
07.03.2017 14:10 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
07.03.2017 14:06 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
07.03.2017 14:04 Alicja Koszela Edycja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
07.03.2017 14:03 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
07.03.2017 13:41 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
07.03.2017 13:28 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017
07.03.2017 13:06 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
07.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
07.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
03.03.2017 13:14 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
03.03.2017 12:54 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
03.03.2017 09:47 Alicja Koszela Edycja informatyk w Wydziale Informatyki
03.03.2017 09:27 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
03.03.2017 09:07 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: metodologii i realizacji badań statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy Referat Metodologii Badań Rynku Pracy
03.03.2017 08:54 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych w Wojewódzkim Informatorium Statystycznym
03.03.2017 08:52 Alicja Koszela Publikacja informatyk w Wydziale Informatyki
03.03.2017 08:47 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
02.03.2017 16:37 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
02.03.2017 16:32 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
02.03.2017 11:27 Alicja Koszela Publikacja informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
01.03.2017 13:27 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
01.03.2017 10:25 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
01.03.2017 10:06 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
28.02.2017 14:28 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
28.02.2017 14:21 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkania "Zmiany metodologiczne w badaniu EU-SILC 2017". Termin składania ofert: 06-03-2017, do godz. 10:00
  1  2  3  4  5  6    
Do góry