Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.06.2017 15:05 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
22.06.2017 14:51 Alicja Koszela Publikacja główny księgowy
21.06.2017 14:09 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
21.06.2017 07:22 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.06.2017 15:31 Mirosław Dziewit Publikacja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
20.06.2017 14:24 Mirosław Dziewit Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.06.2017 12:16 Mirosław Dziewit Publikacja konserwator w oddziale w Koszalinie - umowa na okres próbny
20.06.2017 08:19 Mirosław Dziewit Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
20.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja radca prawny do spraw: obsługi prawnej samodzielne stanowisko pracy
20.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji
19.06.2017 17:05 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
19.06.2017 17:04 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym)
19.06.2017 17:01 Alicja Koszela Publikacja administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
19.06.2017 16:56 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Informatyki Statystycznej
19.06.2017 14:23 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00
19.06.2017 14:21 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00
19.06.2017 09:13 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
19.06.2017 09:09 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
14.06.2017 09:44 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
13.06.2017 17:13 Alicja Koszela Edycja Raport GUS 2016
13.06.2017 16:55 Alicja Koszela Publikacja Raport GUS 2016
13.06.2017 16:23 Alicja Koszela Edycja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
13.06.2017 16:22 Alicja Koszela Edycja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
13.06.2017 16:13 Alicja Koszela Edycja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
13.06.2017 16:12 Alicja Koszela Edycja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
13.06.2017 11:35 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
13.06.2017 08:59 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
12.06.2017 15:02 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Usługa zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem oraz skrzyneczki na klucz ewakuacyjny. Termin składania ofert: 20-06-2017 r., do godz. 9.00
12.06.2017 14:24 Alicja Koszela Publikacja Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.05.2017 r.
12.06.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP. Termin składania ofert: 14-06-2017 r.
09.06.2017 14:07 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
09.06.2017 12:28 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
09.06.2017 12:26 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
09.06.2017 12:20 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
09.06.2017 12:15 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
08.06.2017 15:34 Agnieszka Jagoda Publikacja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
08.06.2017 14:24 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
08.06.2017 14:22 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.06.2017 14:18 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu - oferta w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
08.06.2017 14:17 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu - oferta w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
08.06.2017 14:17 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu - oferta w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
08.06.2017 13:30 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista do spraw obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu
08.06.2017 13:30 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista do spraw obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu
08.06.2017 13:21 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych w Dziale Opracowań Zbiorczych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
08.06.2017 13:09 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeglądy techniczne i naprawy maszyn i urządzeń ogrodniczych przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19-06-2017, do godz. 10.15
07.06.2017 16:37 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 przez dwa miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r. Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 przez dwa miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r. Termin składania ofert: do dnia 19-06-2017 r., do godz. 12:00. W dniu 13-06-2017 r. o godz. 10:00 Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i terenu przeznaczonych do sprzątania.
07.06.2017 12:44 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP. Termin składania ofert: 14-06-2017 r.
07.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
07.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
07.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ostrołęce
  1  2  3  4  5  6    
Do góry