Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
30.07.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
27.07.2018 14:58 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.
27.07.2018 09:45 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.
27.07.2018 09:30 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji dla prac przeprowadzonych w ramach badania zwrotu z inwestycji realizowanych w formie wsparcia publicznego na rzecz innowacyjności w Polsce w latach 2007-2013. Termin składania ofert: 03-08-2018
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
27.07.2018 08:00 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
26.07.2018 10:33 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
26.07.2018 10:32 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
26.07.2018 10:31 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
26.07.2018 10:04 Alicja Koszela Edycja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy – radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
26.07.2018 10:03 Alicja Koszela Publikacja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy – radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
25.07.2018 11:39 Alicja Koszela Edycja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.07.2018 14:55 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
23.07.2018 15:56 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
20.07.2018 09:31 Alicja Koszela Publikacja Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
20.07.2018 09:26 Alicja Koszela Publikacja Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
20.07.2018 09:22 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
19.07.2018 14:19 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
19.07.2018 14:18 Alicja Koszela Publikacja straszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
19.07.2018 10:46 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
19.07.2018 10:38 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
19.07.2018 09:57 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Częstochowie
19.07.2018 09:54 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
19.07.2018 09:53 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
19.07.2018 09:43 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
18.07.2018 14:39 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
18.07.2018 14:30 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
18.07.2018 13:02 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Koniunktury Gospodarczej w Departamencie Przedsiębiorstw
17.07.2018 14:26 Dariusz Mazurek Edycja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
17.07.2018 13:35 Mirosław Dziewit Publikacja starszy statystyk ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Organizacji i Rejestrów
17.07.2018 11:31 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą testów psychologicznych oraz wywiadów. Termin składania ofert: 12-11-2014 r., do godz. 12.00
17.07.2018 08:55 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
16.07.2018 14:41 Dariusz Mazurek Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
16.07.2018 13:42 Alicja Koszela Publikacja radca prawny - samodzielne stanowisko pracy
16.07.2018 12:54 Dariusz Mazurek Edycja starszy statystyk w Oddziale w Kaliszu
16.07.2018 12:53 Dariusz Mazurek Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Kaliszu
16.07.2018 12:35 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
13.07.2018 15:15 Katarzyna Wilk Edycja Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, maksymalnie 250 szt. w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 16-07-2018, do godz. 12:00
13.07.2018 12:42 Alicja Koszela Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
13.07.2018 07:33 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
12.07.2018 11:34 Alicja Koszela Edycja statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
12.07.2018 11:33 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
12.07.2018 10:51 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
12.07.2018 10:44 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
12.07.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk informatyk w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
11.07.2018 13:43 Alicja Koszela Edycja kierownik wydziału do spraw: zarządzania, doradztwa, konsultacji w zakresie metodologii i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry