Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
11.08.2017 13:40 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie
11.08.2017 13:10 Alicja Koszela Publikacja ankieter/ankieterka na terenie Warszawy - 2 etaty (poza korpusem służby cywilnej)
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Administracyjnym
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Administracyjnym
10.08.2017 15:14 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie Schematu postępowania przy opracowywaniu Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa Polskiego za rok 2014. Termin składania ofert: 10-05-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:14 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A4 oraz materiałów eksploatacyjnych wystarczających na 100 000 kopii. Termin składania ofert: 05-05-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:13 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ocena stopnia reprezentatywności i dostępności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena w roku 2017 dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w ramach badań Eurostat - OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 08-05-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:13 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów p.poż". Termin składania ofert: 28-04-2017 r., do godz. 16.15. W dniu 26-04-2017 r., o godz. 11-tej w holu budynku w Jachrance 81 planowane jest spotkanie, celem odbycia wizji lokalnej nieruchomości.
10.08.2017 15:12 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-04-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:11 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP). Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 15:00
10.08.2017 15:11 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, termin realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2019 r. Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 16.15
10.08.2017 15:10 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:09 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego badania struktury gospodarstw rolnych w Polsce w 2016 r. (nr umowy 08411.2015.002-2015.616). Termin składania ofert: 07-04-2017 r., do godz. 15:30
10.08.2017 15:09 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:08 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:07 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r.
10.08.2017 15:06 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:05 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:05 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:04 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkania "Zmiany metodologiczne w badaniu EU-SILC 2017". Termin składania ofert: 06-03-2017, do godz. 10:00
10.08.2017 15:04 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Aktualizacja audytu energetycznego budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-03-2017, do godz. 16:15
10.08.2017 15:03 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 01-03-2017 r., do godz. 16:00
10.08.2017 15:03 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na seminarium "Metodologia i organizacja badań rolniczych w 2017 r." w dniu 22.03.2017 r., zorganizowanym przez Departament Rolnictwa w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance dla pracowników z urzędów statystycznych, zajmujących się oceną i szacowaniem produkcji roślinnej. Termin składania ofert: 23-02-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018. Termin składania ofert: 21-02-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przewóz dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych o wymiarze 120 cm x 80 cm każda z Archiwum Rotacyjnego „Ład” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (05-532) Łubna k/Konstancina Jeziornej, ul. Łubińska 3c do Centrum Operacyjnego Młochów (05-831) Młochów, al. Kasztanowa 160. Termin składania ofert: 08-02-2017, godz. 10:00
10.08.2017 15:01 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zapewnienie wsparcia GUS w ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance w latach 2011-2016 w związku z przeprowadzonym w ramach nadzoru organu założycielskiego audytem podatkowym. Termin składania ofert: 01-02-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:01 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie gotówki w transporcie. Termin składania ofert: 01-02-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:00 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawa urządzeń filtracyjnych oraz wymiana wkładów mechanicznych i węglowych podzlewozmywakowych, co trzy miesiące wraz z dostawą, sprawdzeniem szczelności, dezynfekcją obudowy filtrów w urządzeniach zamontowanych w pomieszczeniach socjalnych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19-01-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:59 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Część I: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 polegających na dostawie posiłków wraz z obsługą kelnerską, przygotowaniu stołów oraz naczyń zwrotnych na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego.208 Część II: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, polegających na dostawie posiłków wraz z obsługą kelnerską, przygotowaniu stołów oraz naczyń zwrotnych na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego.Termin składnia ofert: 04-01-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:59 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej do gry w halową piłkę nożną dla pracowników GUS w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 13.02.2017 r. do 16.06.2017 r. oraz od 11.09.2017 r. do 22.12.2017 r. Termin składania ofert: 28-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:57 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 28-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:57 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2016-2017. Termin składania ofert: 20-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:56 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wyłonienie czterech członków Sądu Konkursowego, niebędących pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub urzędów statystycznych, w konkursie na projekt logo GUS i logo urzędów statystycznych. Termin składania ofert: 20-12-2016 r., do godz. 13:00
10.08.2017 14:56 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych. Termin składnia ofert: 16-12-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:55 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup i dostawa przenośnego komputera osobistego, drukarki kolorowej i drukarki wielofunkcyjnej. Termin składnia ofert: 13-12-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:55 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup i dostawa przenośnego komputera osobistego, drukarki kolorowej i drukarki wielofunkcyjnej. Termin składania ofert: 02-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:55 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wyłonienie czterech członków Sądu Konkursowego, niebędących pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub urzędów statystycznych, w konkursie na projekt logo GUS i logo urzędów statystycznych. Termin składania ofert: 07-12-2016 r., do godz. 13:00.
10.08.2017 14:54 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup 30 sztuk apteczek, które będą stanowiły mobilne wyposażenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w GUS, 2 szt. noszy oraz 2 kompletów elektrod Samaritan PAD do defibrylatora. Termin składania ofert: 30-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:54 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Olimpiady Statystycznej, oznakowanych logotypami oraz napisami wskazanymi przez Zamawiającego. Termin składania ofert: 29-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:53 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 29-11-2016 r., do godz. 9:00.
10.08.2017 14:53 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wynajem sal sportowych do gry w piłkę siatkową i w halową piłkę nożną dla pracowników GUS. Termin składania ofert: 25-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:44 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2017 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 24-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:41 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup wielofunkcyjnej niszczarki o wysokiej wydajności wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 21-11-2016 r.
10.08.2017 14:41 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Usługa w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności, ważnych przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 3.12.2016 r. Termin składania ofert: 15-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:39 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej "Założenia polityki ludnościowej Polski". Termin składania ofert: 16-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:39 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej "Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski". Termin składania ofert: 16-11-2016 r., do godz. 12:00
  1  2  3  4  5  6    
Do góry