Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
28.03.2017 12:26 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
28.03.2017 12:13 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
28.03.2017 12:11 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
28.03.2017 10:39 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego badania struktury gospodarstw rolnych w Polsce w 2016 r. (nr umowy 08411.2015.002-2015.616). Termin składania ofert: 07-04-2017 r., do godz. 15:30
28.03.2017 09:47 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
28.03.2017 09:30 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
28.03.2017 09:30 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
27.03.2017 15:19 Alicja Koszela Publikacja Uruchomienie nowej witryny rejestru TERYT
27.03.2017 14:35 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
27.03.2017 13:50 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
27.03.2017 10:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
27.03.2017 10:30 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
24.03.2017 13:25 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
23.03.2017 15:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
23.03.2017 13:07 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
23.03.2017 12:06 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
23.03.2017 12:04 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
23.03.2017 11:44 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
23.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
22.03.2017 13:44 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
22.03.2017 12:01 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
22.03.2017 10:37 Alicja Koszela Publikacja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy - Redakcja „Wiadomości Statystyczne” w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
22.03.2017 10:12 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista do spraw programowania w Wydziale Informatyki
22.03.2017 09:12 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
22.03.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
21.03.2017 15:31 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
21.03.2017 15:07 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
21.03.2017 08:35 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.03.2017 15:51 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
20.03.2017 15:13 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 15:11 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 15:06 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 15:04 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 14:52 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 14:50 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 12:52 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
20.03.2017 12:27 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: udostępniania informacji statystycznej oraz organizacji i realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
20.03.2017 12:20 Alicja Koszela Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
20.03.2017 12:17 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż.
20.03.2017 12:12 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r.
20.03.2017 11:59 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego
20.03.2017 11:59 Alicja Koszela Edycja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
20.03.2017 11:58 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
20.03.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji
20.03.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
17.03.2017 14:34 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00
17.03.2017 13:25 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
17.03.2017 13:18 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym)
17.03.2017 09:35 Alicja Koszela Publikacja starszy referent ds. kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
14.03.2017 09:28 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
  1  2  3  4  5  6    
Do góry