Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
04.05.2017 10:47 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
28.04.2017 15:48 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
28.04.2017 10:50 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
28.04.2017 09:27 Alicja Koszela Edycja ankieter
27.04.2017 15:46 Alicja Koszela Edycja ankieter
27.04.2017 15:45 Alicja Koszela Publikacja ankieter
27.04.2017 15:41 Alicja Koszela Publikacja ankieter
27.04.2017 13:14 Tomasz Sewastianowicz Edycja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
27.04.2017 12:59 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie Schematu postępowania przy opracowywaniu Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa Polskiego za rok 2014. Termin składania ofert: 10-05-2017 r., do godz. 10:00
27.04.2017 11:05 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r.
27.04.2017 11:02 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
27.04.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja konsultant do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
27.04.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
26.04.2017 16:26 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
26.04.2017 15:29 Alicja Koszela Publikacja informatyk w Wydziale Informatyki
26.04.2017 15:00 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A4 oraz materiałów eksploatacyjnych wystarczających na 100 000 kopii. Termin składania ofert: 05-05-2017 r., do godz. 12:00
26.04.2017 14:48 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
26.04.2017 09:45 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
26.04.2017 09:26 Alicja Koszela Publikacja ankieter/ankieterka na terenie Warszawy (ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)
26.04.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista do spraw obsługi informatycznej w Oddziale w Wałbrzychu
25.04.2017 16:27 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka na terenie Warszawy (umowa o pracę na zastępstwo - poza korpusem służby cywilnej)
25.04.2017 16:27 Alicja Koszela Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
25.04.2017 16:26 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
25.04.2017 16:26 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka na terenie powiatu otwockiego - 1 etat - umowa na zastępstwo (poza korpusem służby cywilnej)
25.04.2017 16:25 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ostrołęce
25.04.2017 16:25 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. przygotowania publikacji i opracowań statystycznych w wersji angielskiej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
25.04.2017 16:25 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. przygotowania publikacji i opracowań statystycznych w wersji angielskiej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
25.04.2017 16:24 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka na terenie powiatu otwockiego - 1 etat - umowa na zastępstwo (poza korpusem służby cywilnej)
25.04.2017 16:24 Alicja Koszela Edycja informatyk ds. utrzymania środowiska IT w zakresie I linii wsparcia technicznego w Wydziale Informatyki
25.04.2017 16:18 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
25.04.2017 15:31 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka na terenie powiatu otwockiego
25.04.2017 13:22 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ocena stopnia reprezentatywności i dostępności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena w roku 2017 dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w ramach badań Eurostat - OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 08-05-2017 r., do godz. 10:00
25.04.2017 13:20 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Ocena stopnia reprezentatywności i dostępności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena w roku 2017 dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w ramach badań Eurostat - OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 08-05-2017 r., do godz. 10:00
25.04.2017 10:14 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
25.04.2017 10:13 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
25.04.2017 10:13 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
25.04.2017 10:13 Alicja Koszela Edycja starszy inspektor do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
25.04.2017 10:12 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw realizacji badań w Wydziale Realizacji Badań
25.04.2017 10:12 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
25.04.2017 10:09 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym
25.04.2017 09:59 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
24.04.2017 17:19 Alicja Koszela Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
24.04.2017 09:49 Alicja Koszela Publikacja pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - samodzielne stanowisko pracy
21.04.2017 16:06 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
20.04.2017 13:08 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. przygotowania publikacji i opracowań statystycznych w wersji angielskiej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
20.04.2017 09:03 Alicja Koszela Edycja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy - radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
20.04.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy - radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
19.04.2017 15:29 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
19.04.2017 15:20 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów p.poż". Termin składania ofert: 28-04-2017 r., do godz. 16.15. W dniu 26-04-2017 r., o godz. 11-tej w holu budynku w Jachrance 81 planowane jest spotkanie, celem odbycia wizji lokalnej nieruchomości.
19.04.2017 15:17 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów p.poż". Termin składania ofert: 28-04-2017 r., do godz. 16.15. W dniu 26-04-2017 r., o godz. 11-tej w holu budynku w Jachrance 81 planowane jest spotkanie, celem odbycia wizji lokalnej nieruchomości.
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry