Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
15.11.2018 16:25 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
15.11.2018 15:32 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
15.11.2018 15:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
15.11.2018 15:28 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
15.11.2018 15:27 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
15.11.2018 15:26 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Miast
15.11.2018 15:23 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Miast
15.11.2018 14:23 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
15.11.2018 14:21 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
15.11.2018 12:05 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
15.11.2018 09:00 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Morskiej
15.11.2018 08:31 Krzysztof Makulec Publikacja młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
15.11.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
14.11.2018 14:24 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00.
14.11.2018 12:45 Krzysztof Makulec Publikacja Zamówienia publiczne – Informacja dla wykonawców
14.11.2018 12:37 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
14.11.2018 10:32 Krzysztof Makulec Edycja Hackathon SDG - poznajcie zwycięzców
14.11.2018 08:53 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
13.11.2018 12:19 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
13.11.2018 12:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny księgowy w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
13.11.2018 12:12 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu wołomińskiego (poza korpusem służby cywilnej)
13.11.2018 12:08 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
13.11.2018 12:04 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
13.11.2018 11:55 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu piaseczyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
13.11.2018 09:13 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Integracji Źródeł i Baz Danych Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
09.11.2018 15:08 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
09.11.2018 13:59 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
08.11.2018 15:49 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00.
08.11.2018 10:42 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00.
08.11.2018 10:31 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu monitoringu w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 14-11-2018, godz. 10:00.
08.11.2018 08:49 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Świętokrzyskim Ośrodku Badań Regionalnych
08.11.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.11.2018 12:19 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00.
07.11.2018 08:40 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
07.11.2018 08:37 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
07.11.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
07.11.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
07.11.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
06.11.2018 16:09 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
06.11.2018 16:05 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
06.11.2018 15:26 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
06.11.2018 15:19 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu monitoringu w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 14-11-2018, godz. 10:00.
06.11.2018 13:54 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00.
06.11.2018 13:37 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu olsztyńskiego oraz miasta Olsztyn
06.11.2018 13:31 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu ostródzkiego
06.11.2018 13:27 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu ostródzkiego
06.11.2018 13:02 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu piskiego
06.11.2018 12:39 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu elbląskiego oraz miasta Elbląg
06.11.2018 11:53 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu elbląskiego oraz miasta Elbląg
06.11.2018 11:01 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry