Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk do spraw realizacji badań w Wydziale Realizacji Badań
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław
07.02.2019 16:14 Krzysztof Makulec Usunięcie inspektor do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
07.02.2019 16:13 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
07.02.2019 16:13 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
07.02.2019 16:13 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
07.02.2019 16:13 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
07.02.2019 16:13 Krzysztof Makulec Usunięcie administrator systemu w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
07.02.2019 16:13 Krzysztof Makulec Usunięcie referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant do spraw metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
07.02.2019 15:38 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie konsultant do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym
07.02.2019 15:35 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
07.02.2019 14:37 Krzysztof Makulec Usunięcie młodszy informatyk ds. administrowania sprzętem komputerowym, infrastrukturą informatyczną oraz wybranymi systemami informatycznymi w Wydziale Informatyki
07.02.2019 14:36 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
07.02.2019 12:28 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.02.2019 11:35 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert: 15-02-2019, godz. 10:00
07.02.2019 11:07 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy ds. rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym
07.02.2019 10:59 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)
07.02.2019 10:54 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert: 15-02-2019, godz. 10:00
07.02.2019 09:39 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
06.02.2019 11:48 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych
06.02.2019 11:47 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych
06.02.2019 11:44 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych. Termin składania ofert: 13-02-2019, godz. 10:00
06.02.2019 10:22 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sukcesywnego prania bielizny gastronomicznej, pościelowej, ręczników frotte, kocy, flag RP i UE, wraz z odbiorem i zwrotem z/do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 13-02-2019, godz. 10:00
05.02.2019 17:09 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
05.02.2019 17:00 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
05.02.2019 16:48 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
05.02.2019 16:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Zamościu
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry