Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.10.2017 13:56 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
23.10.2017 11:32 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
23.10.2017 09:45 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 15:03 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
20.10.2017 14:30 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
20.10.2017 14:00 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
20.10.2017 12:24 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 12:24 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 12:23 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
20.10.2017 12:23 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
20.10.2017 12:22 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
20.10.2017 12:22 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
20.10.2017 12:21 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.10.2017 12:21 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.10.2017 12:20 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 12:19 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
20.10.2017 12:19 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
20.10.2017 12:17 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
20.10.2017 12:14 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
20.10.2017 12:12 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
20.10.2017 12:11 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji
20.10.2017 12:10 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji
20.10.2017 12:09 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 12:08 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 12:08 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.10.2017 12:07 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.10.2017 12:06 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
20.10.2017 12:05 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
20.10.2017 10:31 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:31 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:30 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:30 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:27 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:27 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:26 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.10.2017 10:25 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
20.10.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy - Redakcja „Wiadomości Statystyczne” w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
20.10.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy - Redakcja „Wiadomości Statystyczne” w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
20.10.2017 10:22 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
20.10.2017 10:21 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
20.10.2017 10:21 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
20.10.2017 10:20 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 10:19 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
20.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
19.10.2017 16:19 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
19.10.2017 16:18 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
19.10.2017 15:20 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwanego dalej POPC dla projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”, w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji konkursowej uwzględniających uwagi zgłoszone przez ekspertów oceniających dokumentację podczas poprzedniego konkursu. Termin składania ofert: 25-10-2017 r., do godz. 10:00
19.10.2017 10:08 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
18.10.2017 16:40 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
18.10.2017 14:27 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Udzielanie Zamawiającemu eksperckiego wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu Eurostatu "Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią". Termin składania ofert: 25-10-2017 r., do godz. 10:00
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry