Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
05.05.2017 10:45 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale w Toruniu (nabór anulowany 01.12.2016 r.)
05.05.2017 10:44 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Oddziale w Toruniu
05.05.2017 10:44 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale we Włocławku
05.05.2017 10:43 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Oddziale w Toruniu (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
05.05.2017 10:42 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale w Toruniu
05.05.2017 10:42 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
05.05.2017 10:41 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacji
05.05.2017 10:40 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:40 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:40 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:39 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:37 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
05.05.2017 10:36 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:36 Alicja Koszela Edycja konsultant do spraw metodologii i organizacji BAEL w Ośrodku Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
05.05.2017 10:34 Alicja Koszela Edycja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
05.05.2017 10:33 Alicja Koszela Edycja Stanowisko sprzątaczki
05.05.2017 10:32 Alicja Koszela Edycja ankieter
05.05.2017 10:31 Alicja Koszela Edycja programista w Wydziale Informatyki
05.05.2017 10:30 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
05.05.2017 10:30 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
05.05.2017 10:29 Alicja Koszela Edycja konsultant ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
05.05.2017 10:29 Alicja Koszela Edycja konsultant ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
05.05.2017 10:28 Alicja Koszela Edycja konsultant do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
05.05.2017 10:27 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
05.05.2017 10:27 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
05.05.2017 10:26 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
05.05.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych (w zależności od posiadanego ogólnego stażu pracy) w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych (w zależności od posiadanego ogólnego stażu pracy) w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:21 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
05.05.2017 10:20 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
05.05.2017 10:20 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
05.05.2017 10:19 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
05.05.2017 10:19 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie - Oddział w Radzyniu Podlaskim
05.05.2017 10:18 Alicja Koszela Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych (w zależności od posiadanego ogólnego stażu pracy) w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:17 Alicja Koszela Edycja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
05.05.2017 10:16 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (samodzielne stanowisko)
05.05.2017 10:15 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
05.05.2017 10:15 Alicja Koszela Edycja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
05.05.2017 10:13 Alicja Koszela Edycja ankieter
05.05.2017 10:12 Alicja Koszela Edycja ankieter
05.05.2017 10:12 Alicja Koszela Edycja ankieter
05.05.2017 10:12 Alicja Koszela Edycja statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
05.05.2017 10:11 Alicja Koszela Edycja statystyk w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:11 Alicja Koszela Edycja specjalista w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego (umowa na zastępstwo)
05.05.2017 10:09 Alicja Koszela Edycja informatyk ds. utrzymania środowiska IT w zakresie I linii wsparcia technicznego w Wydziale Informatyki
05.05.2017 10:09 Alicja Koszela Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Ostrołęce
05.05.2017 10:08 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw: Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Legnicy
05.05.2017 09:48 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r.
04.05.2017 12:11 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Krośnie
04.05.2017 11:59 Alicja Koszela Publikacja portier w Oddziale w Koszalinie
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry