Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.03.2018 10:14 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.03.2018 10:13 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.03.2018 08:53 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr
22.03.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr
21.03.2018 15:16 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego
21.03.2018 15:15 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu myśliborskiego
21.03.2018 15:08 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu myśliborskiego
21.03.2018 15:00 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego
20.03.2018 16:10 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr
20.03.2018 16:08 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Koordynacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
20.03.2018 16:06 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Koordynacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
20.03.2018 14:57 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
20.03.2018 14:49 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
20.03.2018 14:15 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
20.03.2018 14:10 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
20.03.2018 13:10 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
20.03.2018 10:11 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
20.03.2018 08:37 Krzysztof Makulec Edycja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
20.03.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.03.2018 14:36 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
17.03.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
16.03.2018 12:38 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
16.03.2018 11:24 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą bonów towarowych na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego w ramach umowy o dotację nr 11102.2017.009-2017.551. Termin składania ofert: 21-03-2018 r., do godz. 10:00
16.03.2018 09:47 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Szprotawa oraz gmin ościennych)
16.03.2018 09:41 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Lubsko, miasta i gminy Jasień oraz gmin ościennych)
16.03.2018 07:50 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
15.03.2018 14:47 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant do spraw metodologii badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Cen
15.03.2018 12:14 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
14.03.2018 15:52 Krzysztof Makulec Edycja ankieter
14.03.2018 15:50 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
14.03.2018 15:25 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00
14.03.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja radca prawny na samodzielnym stanowisku pracy
13.03.2018 14:13 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
13.03.2018 13:56 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
13.03.2018 13:50 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem i 3 sztuk kuchenek mikrofalowych. Termin składania ofert: 22-03-2018 r., do godz. 12:00
13.03.2018 13:38 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo–ilościowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert: 20-03-2018 r., do godz. 16:15
13.03.2018 12:41 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Tczewie
13.03.2018 12:07 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 4 licencji 12-miesięcznej subskrypcji Adobe Creative Cloud. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00
13.03.2018 11:33 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
13.03.2018 10:58 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk w Wydziale Informatyki
13.03.2018 08:58 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji i Kultury w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista w Wydziale Badania Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. rynków finansowych i podmiotów na nich działających w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
12.03.2018 14:21 Krzysztof Makulec Usunięcie starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry