Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
29.08.2017 09:56 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
29.08.2017 09:51 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
29.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
28.08.2017 15:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
28.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
28.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
25.08.2017 15:42 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
25.08.2017 15:40 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
25.08.2017 15:37 Alicja Koszela Publikacja radca prawny do spraw: obsługi prawnej samodzielne stanowisko pracy
25.08.2017 15:34 Alicja Koszela Publikacja radca prawny do spraw: obsługi prawnej samodzielne stanowisko pracy
25.08.2017 14:09 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
25.08.2017 09:32 Alicja Koszela Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
25.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
25.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
25.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
24.08.2017 13:37 Alicja Koszela Edycja ankieter/ankieterka - poza korpusem służby cywilnej
24.08.2017 13:12 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
24.08.2017 12:29 Alicja Koszela Publikacja ankieter/ankieterka - poza korpusem służby cywilnej
23.08.2017 16:02 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w terminie 60 dni od daty zakończenia umowy nr 37/BA/2017, jednak nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 13/BA/PN/2017 lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 28-08-2017 r., do godz. 12:00. W dniu 25-08-2017 r. o godz. 10:00 Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i terenu przeznaczonych do sprzątania.
23.08.2017 15:29 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo - Księgowym
23.08.2017 13:32 Alicja Koszela Usunięcie 3
23.08.2017 13:32 Alicja Koszela Usunięcie 222
23.08.2017 13:32 Alicja Koszela Usunięcie 1
23.08.2017 13:32 Alicja Koszela Publikacja 3
23.08.2017 13:29 Alicja Koszela Publikacja 222
23.08.2017 13:29 Alicja Koszela Edycja 1
23.08.2017 13:27 Alicja Koszela Publikacja 1
23.08.2017 10:01 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
23.08.2017 09:16 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Toruniu
23.08.2017 09:14 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Toruniu
22.08.2017 15:15 Alicja Koszela Publikacja księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
22.08.2017 12:53 Alicja Koszela Publikacja Inauguracyjne posiedzenie plenarne Rady Statystyki VI kadencji w dniu 18 sierpnia 2017 r.
22.08.2017 10:40 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
22.08.2017 08:43 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
21.08.2017 12:22 Alicja Koszela Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań w Wydziale Realizacji Badań
21.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
18.08.2017 10:43 Alicja Koszela Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
17.08.2017 16:08 Alicja Koszela Publikacja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
16.08.2017 13:18 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.08.2017 13:01 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.08.2017 12:54 Bartosz Wielądek Publikacja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.08.2017 12:45 Alicja Koszela Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej)
16.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: metodologii, organizacji i realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
  1  2  3  4  5  6    
Do góry