Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
03.11.2017 11:39 Krzysztof Makulec Edycja Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
03.11.2017 11:38 Krzysztof Makulec Publikacja Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
02.11.2017 11:44 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
02.11.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
31.10.2017 13:57 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do oprogramowania – narzędzia umożliwiającego przygotowanie filmików animowanych. Termin składania ofert: 07-11-2017 r.
31.10.2017 13:49 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do narzędzia umożliwiającego przygotowanie interaktywnych prezentacji, w którym zrezygnowano ze standardowej koncepcji wykorzystania slajdów na rzecz formuły mapy myśli, w ramach której umieszczane są obiekty. Termin składania ofert: 07-11-2017 r.
31.10.2017 13:42 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykupienie abonamentu na dostęp do banku zasobów multimedialnych: zdjęć i grafik, plików dźwiękowych na okres 6 ciu miesięcy. Abonament zapewni dostęp do zasobów multimedialnych z różnych kategorii tematycznych. Termin składania ofert: 07-11-2017 r.
31.10.2017 13:29 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Badania i pomiary środowiska pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., do godz. 12:00
31.10.2017 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., godz. 10:00.
31.10.2017 12:12 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
31.10.2017 11:48 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Konserwacje i naprawy pojazdów silnikowych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2020. Termin składania ofert: 09-11-2017 r., do godz. 10:00
31.10.2017 10:44 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
31.10.2017 08:42 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
31.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
31.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
30.10.2017 10:45 Krzysztof Makulec Edycja ankieterka/ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
30.10.2017 10:43 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
30.10.2017 10:21 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radomiu
30.10.2017 10:18 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radomiu
30.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
30.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
27.10.2017 16:10 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie Studium Wykonalności (SW) oraz Wniosku o Dofinansowanie (WoD) projektu „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami - PZZ-STAT dla statystyki publicznej” zgodnie z wymaganiami ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów, których realizację przewiduje się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej: „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.2 – „Cyfryzacja back-office w administracji rządowej”. Termin składania ofert: 30-10-2017 r., do godz. 10:00
27.10.2017 14:10 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
27.10.2017 13:05 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej do gry w piłkę siatkową i w halową piłkę nożną dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 08-11-2017 r., do godz. 10:00
27.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja sekretarz dyrektora w Departamencie Rolnictwa
27.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
27.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia
26.10.2017 15:35 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
26.10.2017 15:32 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
26.10.2017 11:09 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
26.10.2017 08:43 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
26.10.2017 08:31 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
26.10.2017 08:17 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk informatyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych (zatrudnienie na zastępstwo)
26.10.2017 08:14 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych (zatrudnienie na zastępstwo)
25.10.2017 14:17 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
25.10.2017 13:32 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów
25.10.2017 12:18 Alicja Koszela Publikacja programista w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
25.10.2017 11:46 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup artykułów ogrodniczych i wazonów. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., do godz. 12:00
24.10.2017 16:25 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD), o niezbędne elementy wyposażenia służące do kontroli i zabezpieczenia mienia, tj. samochodów prywatnych i służbowych zaparkowanych na terenie przyległym do budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 31-10-2017 r., do godz. 15:00
24.10.2017 15:35 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie Studium Wykonalności (SW) oraz Wniosku o Dofinansowanie (WoD) projektu „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami - PZZ-STAT dla statystyki publicznej” zgodnie z wymaganiami ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów, których realizację przewiduje się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej: „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.2 – „Cyfryzacja back-office w administracji rządowej”. Termin składania ofert: 30-10-2017 r., do godz. 10:00
24.10.2017 12:16 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
24.10.2017 12:15 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
24.10.2017 11:16 Alicja Koszela Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
24.10.2017 10:58 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
24.10.2017 09:00 Alicja Koszela Edycja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
24.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
24.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
24.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Opracowań Bieżących w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
24.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Oddziale w Kaliszu
23.10.2017 16:08 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter/ankieterka (stanowisko pomocnicze - poza korpusem służby cywilnej)
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry