Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
16.02.2018 12:16 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 12:16 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
16.02.2018 12:15 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
16.02.2018 12:13 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
16.02.2018 12:13 Krzysztof Makulec Edycja konsultant na samodzielnym stanowisku pracy ds. metod analitycznych, ekonometrycznych i modelowania w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
16.02.2018 12:12 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 12:12 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 12:12 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
16.02.2018 12:11 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 12:10 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
16.02.2018 12:10 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 12:09 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 12:09 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 12:09 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
16.02.2018 12:08 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
16.02.2018 11:55 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 11:55 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 11:55 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.02.2018 11:54 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 11:54 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
16.02.2018 11:54 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 11:53 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków
16.02.2018 11:52 Krzysztof Makulec Edycja konsultant do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 11:52 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo - Księgowym
16.02.2018 11:52 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 11:51 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
16.02.2018 11:44 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 11:43 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
16.02.2018 11:43 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 10:52 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 10:52 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 10:51 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
16.02.2018 10:51 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 10:50 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 10:50 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 10:49 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 10:49 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 10:48 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 10:37 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 10:37 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
16.02.2018 10:34 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów (zatrudnienie na zastępstwo)
16.02.2018 10:33 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
16.02.2018 10:32 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
16.02.2018 10:31 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 10:29 Krzysztof Makulec Edycja konsultant do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
16.02.2018 10:28 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
15.02.2018 14:49 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
15.02.2018 13:32 Krzysztof Makulec Edycja Radca Prawny na samodzielnym stanowisku pracy - radcowie prawni w Gabinecie Prezesa
15.02.2018 13:32 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo- Księgowym
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry