Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
28.05.2018 15:03 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-05-2018 r., do godz. 10:00
28.05.2018 14:58 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-05-2018 r., do godz. 10:00
28.05.2018 13:51 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa
28.05.2018 13:49 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
28.05.2018 12:47 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert 04-06-2018 godzina 14:00
25.05.2018 14:52 Alicja Koszela Edycja Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie RODO
25.05.2018 14:52 Alicja Koszela Publikacja Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie RODO
25.05.2018 14:25 Tomasz Pudłowski Edycja Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018
25.05.2018 14:22 Tomasz Pudłowski Edycja Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018
25.05.2018 14:21 Tomasz Pudłowski Edycja Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018
25.05.2018 14:17 Tomasz Pudłowski Publikacja Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018
25.05.2018 13:34 Beata Zawistowska Publikacja Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert 04-06-2018 godzina 14:00
25.05.2018 12:40 Alicja Koszela Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 2018-06-12
25.05.2018 10:41 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
25.05.2018 10:40 Alicja Koszela Edycja radca prawny
25.05.2018 10:36 Alicja Koszela Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
25.05.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
25.05.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja radca prawny
25.05.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
24.05.2018 13:20 Alicja Koszela Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.05.2018 12:27 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
24.05.2018 12:25 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
24.05.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Badań Rolnictwa
23.05.2018 14:46 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów
23.05.2018 13:51 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-05-2018 r., do godz. 10:00
23.05.2018 13:28 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Termin składania ofert: 30-05-2018, do godz. 15:00
23.05.2018 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
22.05.2018 15:36 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
21.05.2018 15:41 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
21.05.2018 14:11 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa koszulek dla członków sekcji biegowej Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 23-05-2018; do godz. 12:00
21.05.2018 14:04 Krzysztof Makulec Edycja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
21.05.2018 14:03 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
21.05.2018 08:14 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bytomiu
19.05.2018 14:37 Mirosław Dziewit Publikacja statystyk w Oddziale w Koszalinie
19.05.2018 14:15 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista w Wydziale Organizacji Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
18.05.2018 15:15 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
18.05.2018 15:14 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
18.05.2018 15:14 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
18.05.2018 15:13 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie powiatu piaseczyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
18.05.2018 15:12 Alicja Koszela Edycja ankieter na terenie powiatu grodziskiego (poza korpusem służby cywilnej)
18.05.2018 11:58 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
17.05.2018 16:34 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista do spraw organizacji i realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
17.05.2018 16:25 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk
17.05.2018 16:15 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Wydziale Informatyki
17.05.2018 14:46 Dariusz Mazurek Publikacja ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
17.05.2018 14:21 Dariusz Mazurek Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
17.05.2018 13:49 Alicja Koszela Publikacja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
17.05.2018 13:36 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
16.05.2018 15:31 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
16.05.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Monitorowanie transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku GUS i transmisja alarmu pożaru urządzeniem transmisji alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przez okres 3 lat. Termin składania ofert: 24-05-2018 r., do godz. 15.00
  1  2  3  4  5  6    
Do góry