Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
05.10.2018 13:35 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
05.10.2018 13:29 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
05.10.2018 13:23 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów służących promocji Projektu, pt. „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS) realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 15-10-2018 r. godz. 14:00
05.10.2018 13:17 Agnieszka Jagoda Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów służących promocji Projektu, pt. „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS) realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 15-10-2018 r. godz. 14:00
05.10.2018 10:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk ds. realizacji badań statystycznych i obsługi informatycznej Oddziału w Oddziale w Tczewie
05.10.2018 10:04 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
05.10.2018 09:47 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
05.10.2018 09:20 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00.
05.10.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk w Oddziale w Koszalinie
04.10.2018 14:57 Alicja Koszela Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności Krosno Odrzańskie oraz gmin ościennych)
04.10.2018 14:44 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk w Wydziale Badań Ankietowych
04.10.2018 13:50 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 05-11-2018, godz. 10:00.
04.10.2018 11:04 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk informatyk w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
04.10.2018 08:17 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.10.2018 14:19 Alicja Koszela Publikacja samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
03.10.2018 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
03.10.2018 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
03.10.2018 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
02.10.2018 14:43 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS.
02.10.2018 14:17 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00.
02.10.2018 14:01 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
02.10.2018 13:40 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
02.10.2018 13:11 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00.
02.10.2018 12:45 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15-10-2018, godz. 10:00.
02.10.2018 09:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
02.10.2018 09:35 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.10.2018 09:26 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.10.2018 08:38 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
01.10.2018 16:29 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
01.10.2018 15:15 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
01.10.2018 11:43 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
01.10.2018 09:21 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
01.10.2018 09:07 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.10.2018 08:50 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.10.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
01.10.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
01.10.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
28.09.2018 15:59 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
28.09.2018 15:56 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
28.09.2018 15:54 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
28.09.2018 15:53 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
28.09.2018 14:32 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Cen
28.09.2018 11:40 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 03-10-2018 r. godz. 14:00.
28.09.2018 11:16 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów. Termin składania ofert: 05-10-2018 r. do godz. 10:00.
28.09.2018 11:15 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Roboty remontowe w szybie i maszynowni dźwigu nr 3127050970 w bloku „C” budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 03-10-2018 r. godz. 14:00.
28.09.2018 10:54 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00.
28.09.2018 08:39 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny referent ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
28.09.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.09.2018 15:15 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
27.09.2018 15:05 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry