Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
06.07.2017 11:25 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
05.07.2017 15:56 Alicja Koszela Edycja statystyk informatyk do spraw obsługi informatycznej oraz realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku
05.07.2017 15:49 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
05.07.2017 15:16 Alicja Koszela Edycja Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
05.07.2017 14:55 Alicja Koszela Publikacja Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
05.07.2017 13:48 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym)
05.07.2017 12:33 Alicja Koszela Edycja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
05.07.2017 12:33 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
05.07.2017 11:57 Alicja Koszela Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Żary i powiatu żarskiego)
05.07.2017 11:52 Alicja Koszela Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Krosno Odrzańskie i powiatu krośnieńskiego)
05.07.2017 11:51 Alicja Koszela Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Świebodzin i powiatu świebodzińskiego)
05.07.2017 11:50 Alicja Koszela Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Świebodzin i powiatu świebodzińskiego)
05.07.2017 11:46 Alicja Koszela Publikacja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności miasta Krosno Odrzańskie i powiatu krośnieńskiego)
05.07.2017 11:22 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
05.07.2017 11:22 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
05.07.2017 11:19 Alicja Koszela Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
04.07.2017 16:50 Alicja Koszela Publikacja młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
04.07.2017 16:46 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
04.07.2017 12:54 Beata Zawistowska Edycja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
04.07.2017 12:53 Beata Zawistowska Edycja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
04.07.2017 12:39 Beata Zawistowska Edycja Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00.
04.07.2017 12:38 Beata Zawistowska Edycja Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00
04.07.2017 08:45 Beata Zawistowska Publikacja statystyk informatyk do spraw obsługi informatycznej oraz realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku
04.07.2017 08:33 Beata Zawistowska Publikacja statystyk informatyk do spraw obsługi informatycznej oraz realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku
03.07.2017 13:30 Beata Zawistowska Publikacja Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
03.07.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
30.06.2017 14:31 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: zamówień publicznych
29.06.2017 14:09 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Rejestrów
29.06.2017 12:01 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
28.06.2017 13:46 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
28.06.2017 12:46 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ostrołęce
28.06.2017 12:43 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
28.06.2017 12:40 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
28.06.2017 10:55 Mirosław Dziewit Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań ankietowych w Oddziale w Toruniu
28.06.2017 09:15 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
28.06.2017 09:13 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
27.06.2017 13:29 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
27.06.2017 12:03 Alicja Koszela Publikacja Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
27.06.2017 11:15 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
27.06.2017 10:27 Alicja Koszela Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
27.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
27.06.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
24.06.2017 10:48 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
24.06.2017 10:47 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
23.06.2017 15:35 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
22.06.2017 16:18 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
22.06.2017 15:26 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
22.06.2017 15:16 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu (zatrudnienie na zastępstwo)
22.06.2017 15:15 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu (zatrudnienie na zastępstwo)
22.06.2017 15:12 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
  1  2  3  4  5  6    
Do góry