Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
06.07.2018 15:30 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie miasta Myślibórz
06.07.2018 15:28 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta Myślibórz
06.07.2018 14:13 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
06.07.2018 14:06 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
06.07.2018 09:38 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk ds. aktualizacji rejestru REGON w Oddziale w Tczewie
06.07.2018 08:57 Krzysztof Makulec Edycja starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
06.07.2018 08:50 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
06.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
06.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
05.07.2018 15:01 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
05.07.2018 14:51 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
05.07.2018 12:55 Tomasz Sewastianowicz Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021
05.07.2018 08:46 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk w Oddziale w Pile
05.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Kościanie
05.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
05.07.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
04.07.2018 14:50 Krzysztof Makulec Edycja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym
04.07.2018 14:50 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:49 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:48 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
04.07.2018 14:48 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:48 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
04.07.2018 14:47 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
04.07.2018 14:46 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:46 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
04.07.2018 14:44 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
04.07.2018 14:44 Krzysztof Makulec Edycja sekretarz Dyrektora w Departamencie Rolnictwa
04.07.2018 14:43 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:43 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
04.07.2018 14:43 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
04.07.2018 14:42 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
04.07.2018 14:42 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:41 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
04.07.2018 14:41 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Opracowań Bieżących w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
04.07.2018 14:39 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:39 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Planowania i Zamówień Publicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
04.07.2018 14:38 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Planowania i Zamówień Publicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
04.07.2018 14:38 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań Produktu Krajowego Brutto w Departamencie Rachunków
04.07.2018 14:34 Krzysztof Makulec Edycja magazynier w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
04.07.2018 14:34 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:33 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
04.07.2018 14:33 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
04.07.2018 14:32 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:32 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
04.07.2018 14:31 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
04.07.2018 14:31 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Nowoczesnych Technik Zbierania Danych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.07.2018 14:31 Krzysztof Makulec Edycja starszy specjalista w Wydziale Opracowań Bieżących w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
04.07.2018 14:30 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
04.07.2018 14:30 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na zastępstwo)
  1  2  3  4  5  6    
Do góry