Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
18.04.2017 09:17 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo- Księgowym
14.04.2017 13:45 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
14.04.2017 13:35 Alicja Koszela Edycja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
14.04.2017 13:27 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
14.04.2017 13:23 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
14.04.2017 13:21 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
14.04.2017 11:55 Alicja Koszela Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
14.04.2017 11:54 Alicja Koszela Edycja Tablice kwartalne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności według stanu na 31.03.2017 r.
14.04.2017 11:53 Alicja Koszela Edycja Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.03.2017 r.
14.04.2017 11:52 Alicja Koszela Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
14.04.2017 11:52 Alicja Koszela Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
14.04.2017 11:49 Alicja Koszela Edycja Tablice kwartalne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności według stanu na 31.03.2017 r.
14.04.2017 11:48 Alicja Koszela Publikacja Tablice kwartalne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności według stanu na 31.03.2017 r.
14.04.2017 10:15 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej
14.04.2017 10:07 Alicja Koszela Edycja główny specjalista do spraw programowania w Wydziale Informatyki (zatrudnienie na zastępstwo)
14.04.2017 10:06 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej
14.04.2017 10:06 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista do spraw programowania w Wydziale Informatyki
14.04.2017 09:52 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
14.04.2017 09:45 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
14.04.2017 09:45 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
13.04.2017 16:13 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
13.04.2017 16:11 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
13.04.2017 12:42 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej
13.04.2017 09:30 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
13.04.2017 09:30 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.04.2017 15:50 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji
11.04.2017 16:01 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
11.04.2017 15:27 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
11.04.2017 14:24 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
11.04.2017 10:37 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
10.04.2017 16:29 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Siedlcach (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
10.04.2017 16:27 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Siedlcach
10.04.2017 15:22 Alicja Koszela Edycja Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.03.2017 r.
10.04.2017 15:21 Alicja Koszela Edycja Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.03.2017 r.
10.04.2017 15:20 Alicja Koszela Publikacja Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.03.2017 r.
10.04.2017 15:08 Alicja Koszela Publikacja starszy referent ds. kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
10.04.2017 15:05 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
10.04.2017 13:19 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
10.04.2017 13:17 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
10.04.2017 11:44 Tomasz Sewastianowicz Edycja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
10.04.2017 10:05 Alicja Koszela Publikacja ankieter
10.04.2017 10:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
10.04.2017 10:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
10.04.2017 09:41 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
10.04.2017 09:40 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
10.04.2017 09:40 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
10.04.2017 09:40 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
06.04.2017 15:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
06.04.2017 15:31 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
06.04.2017 15:25 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-04-2017 r., do godz. 10:00
  1  2  3  4  5  6    
Do góry