Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.05.2017 16:05 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
08.05.2017 15:58 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
08.05.2017 15:56 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
08.05.2017 12:27 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
08.05.2017 12:26 Alicja Koszela Publikacja programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.05.2017 11:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
08.05.2017 09:02 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
08.05.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
08.05.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) Ośrodek Statystyki Cen - umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z przewidywaną nieobecnością
05.05.2017 15:37 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
05.05.2017 15:24 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r.
05.05.2017 15:23 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r.
05.05.2017 12:49 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
05.05.2017 11:08 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen)
05.05.2017 11:02 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
05.05.2017 11:02 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
05.05.2017 11:01 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
05.05.2017 11:01 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
05.05.2017 11:00 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
05.05.2017 10:59 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
05.05.2017 10:59 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
05.05.2017 10:58 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
05.05.2017 10:57 Alicja Koszela Edycja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. rynków finansowych i podmiotów na nich działających w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
05.05.2017 10:57 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
05.05.2017 10:55 Alicja Koszela Edycja główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
05.05.2017 10:54 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
05.05.2017 10:54 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Badania Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia
05.05.2017 10:53 Alicja Koszela Edycja specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy ds. kosztów badań statystycznych w Departamencie Finansowo-Księgowym
05.05.2017 10:52 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
05.05.2017 10:52 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
05.05.2017 10:51 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
05.05.2017 10:49 Alicja Koszela Publikacja informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
05.05.2017 10:45 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale we Włocławku
05.05.2017 10:45 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale w Toruniu (nabór anulowany 01.12.2016 r.)
05.05.2017 10:44 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Oddziale w Toruniu
05.05.2017 10:44 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale we Włocławku
05.05.2017 10:43 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Oddziale w Toruniu (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
05.05.2017 10:42 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale w Toruniu
05.05.2017 10:42 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
05.05.2017 10:41 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacji
05.05.2017 10:40 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:40 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:40 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:39 Alicja Koszela Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:37 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
05.05.2017 10:36 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
05.05.2017 10:36 Alicja Koszela Edycja konsultant do spraw metodologii i organizacji BAEL w Ośrodku Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
05.05.2017 10:34 Alicja Koszela Edycja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
05.05.2017 10:33 Alicja Koszela Edycja Stanowisko sprzątaczki
05.05.2017 10:32 Alicja Koszela Edycja ankieter
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry