Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.08.2017 15:10 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:09 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego badania struktury gospodarstw rolnych w Polsce w 2016 r. (nr umowy 08411.2015.002-2015.616). Termin składania ofert: 07-04-2017 r., do godz. 15:30
10.08.2017 15:09 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:08 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:07 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r.
10.08.2017 15:06 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:05 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:05 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:04 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkania "Zmiany metodologiczne w badaniu EU-SILC 2017". Termin składania ofert: 06-03-2017, do godz. 10:00
10.08.2017 15:04 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Aktualizacja audytu energetycznego budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-03-2017, do godz. 16:15
10.08.2017 15:03 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 01-03-2017 r., do godz. 16:00
10.08.2017 15:03 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na seminarium "Metodologia i organizacja badań rolniczych w 2017 r." w dniu 22.03.2017 r., zorganizowanym przez Departament Rolnictwa w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance dla pracowników z urzędów statystycznych, zajmujących się oceną i szacowaniem produkcji roślinnej. Termin składania ofert: 23-02-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018. Termin składania ofert: 21-02-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przewóz dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych o wymiarze 120 cm x 80 cm każda z Archiwum Rotacyjnego „Ład” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (05-532) Łubna k/Konstancina Jeziornej, ul. Łubińska 3c do Centrum Operacyjnego Młochów (05-831) Młochów, al. Kasztanowa 160. Termin składania ofert: 08-02-2017, godz. 10:00
10.08.2017 15:01 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zapewnienie wsparcia GUS w ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance w latach 2011-2016 w związku z przeprowadzonym w ramach nadzoru organu założycielskiego audytem podatkowym. Termin składania ofert: 01-02-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:01 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie gotówki w transporcie. Termin składania ofert: 01-02-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:00 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawa urządzeń filtracyjnych oraz wymiana wkładów mechanicznych i węglowych podzlewozmywakowych, co trzy miesiące wraz z dostawą, sprawdzeniem szczelności, dezynfekcją obudowy filtrów w urządzeniach zamontowanych w pomieszczeniach socjalnych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19-01-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:59 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Część I: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 polegających na dostawie posiłków wraz z obsługą kelnerską, przygotowaniu stołów oraz naczyń zwrotnych na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego.208 Część II: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, polegających na dostawie posiłków wraz z obsługą kelnerską, przygotowaniu stołów oraz naczyń zwrotnych na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego.Termin składnia ofert: 04-01-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:59 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej do gry w halową piłkę nożną dla pracowników GUS w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 13.02.2017 r. do 16.06.2017 r. oraz od 11.09.2017 r. do 22.12.2017 r. Termin składania ofert: 28-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:57 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 28-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:57 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2016-2017. Termin składania ofert: 20-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:56 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wyłonienie czterech członków Sądu Konkursowego, niebędących pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub urzędów statystycznych, w konkursie na projekt logo GUS i logo urzędów statystycznych. Termin składania ofert: 20-12-2016 r., do godz. 13:00
10.08.2017 14:56 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych. Termin składnia ofert: 16-12-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:55 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup i dostawa przenośnego komputera osobistego, drukarki kolorowej i drukarki wielofunkcyjnej. Termin składnia ofert: 13-12-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:55 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup i dostawa przenośnego komputera osobistego, drukarki kolorowej i drukarki wielofunkcyjnej. Termin składania ofert: 02-12-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:55 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wyłonienie czterech członków Sądu Konkursowego, niebędących pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub urzędów statystycznych, w konkursie na projekt logo GUS i logo urzędów statystycznych. Termin składania ofert: 07-12-2016 r., do godz. 13:00.
10.08.2017 14:54 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup 30 sztuk apteczek, które będą stanowiły mobilne wyposażenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w GUS, 2 szt. noszy oraz 2 kompletów elektrod Samaritan PAD do defibrylatora. Termin składania ofert: 30-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:54 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Olimpiady Statystycznej, oznakowanych logotypami oraz napisami wskazanymi przez Zamawiającego. Termin składania ofert: 29-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:53 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 29-11-2016 r., do godz. 9:00.
10.08.2017 14:53 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wynajem sal sportowych do gry w piłkę siatkową i w halową piłkę nożną dla pracowników GUS. Termin składania ofert: 25-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:44 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2017 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 24-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:41 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup wielofunkcyjnej niszczarki o wysokiej wydajności wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 21-11-2016 r.
10.08.2017 14:41 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Usługa w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności, ważnych przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 3.12.2016 r. Termin składania ofert: 15-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:39 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej "Założenia polityki ludnościowej Polski". Termin składania ofert: 16-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:39 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej "Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski". Termin składania ofert: 16-11-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:38 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2019. Termin składania ofert: 18-11-2016 r., do godz. 10:00.
10.08.2017 14:38 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Indywidualne zajęcia języka angielskiego. Termin składania ofert: 15-11-2016 r.
10.08.2017 14:37 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu podatkowego w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance, zwanym dalej CBiES w Jachrance działającego w formie instytucji gospodarki budżetowej, obejmującego całość rozliczeń podatkowych za okres 7.09.2011 r. do 30.09.2016 r. Termin składania ofert: 15-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:37 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie. Termin składania ofert: 10-11-2016 r., do godz. 10:00
10.08.2017 14:37 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wycięcie 9 szt. drzew usytuowanych na terenie zewnętrznym, przylegającym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, wraz z pocięciem na mniejsze odcinki i ułożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.. Termin składania ofert: 31-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:36 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150. Termin składania ofert: 21-10-2016 r., do godz. 16:00
10.08.2017 14:36 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi dostosowania treści komunikatów Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - DSO do konkretnych stref pożarowych budynku. Przełączenie głośników zewnętrznych na budynku D w sposób zapewniający jedynie komunikację z osobami ewakuowanymi. Termin składania ofert: 21-10-2016 r., do godz. 16:00
10.08.2017 14:35 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Usług napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: 14-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:35 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej nt. Sytuacji demograficznej Polski - Raport 2015-2016. Termin składania ofert: 12-10-2016 r., do godz. 13:00
10.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie GUS z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: 12-10-2016 r., do godz. 16:00
10.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia dla 35 uczestników 2-dniowego szkolenia dla koordynatorów ankieterów badania "Kształcenie dorosłych 2016". Termin składania ofert: 12-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego. Termin składania ofert: 05-10-2016 r., do godz. 12:00
10.08.2017 14:33 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznych przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych: HERCULES D/D 705 P i JD 150. Termin składania ofert: 30-09-2016 r., godz. 16:00
10.08.2017 14:33 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja Międzynarodowego Seminarium Metodologicznego pt: Getting statistical visibility for the growing importance of the Third/Social Economy Sector w dniach 27-28 października 2016 r. w Warszawie. Termin składania ofert: 23-09-2016 r., do godz. 10:00
  1  2  3  4  5  6    
Do góry