Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.12.2017 09:52 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 19-12-2017 r.
12.12.2017 09:42 Alicja Koszela Edycja Wyniki konkursu na projekty logo dla statystyki publicznej
12.12.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
11.12.2017 15:10 Alicja Koszela Edycja Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
11.12.2017 14:12 Agnieszka Jagoda Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 19-01-2018 r., godz. 10:00.
11.12.2017 12:08 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa
11.12.2017 11:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
11.12.2017 11:40 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Finansowo-Księgowym
11.12.2017 10:01 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
11.12.2017 08:38 Krzysztof Makulec Edycja ankieter
11.12.2017 08:23 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
08.12.2017 14:47 Dariusz Mazurek Publikacja ankieter
07.12.2017 15:04 Marcin Żołynia Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
07.12.2017 15:01 Marcin Żołynia Publikacja specjalista w Ośrodku Statystyki Miast
07.12.2017 14:58 Marcin Żołynia Publikacja specjalista w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów
07.12.2017 14:54 Marcin Żołynia Publikacja główny specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Użytkowania Gruntów w Departamencie Rolnictwa (zatrudnienie na zastępstwo)
07.12.2017 14:51 Marcin Żołynia Publikacja starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań Produktu Krajowego Brutto w Departamencie Rachunków
07.12.2017 14:15 Mirosław Dziewit Publikacja specjalista w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów
07.12.2017 14:12 Mirosław Dziewit Publikacja starszy specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy
07.12.2017 10:38 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
06.12.2017 11:37 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 19-01-2018 r., godz. 10:00.
06.12.2017 08:57 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania statystycznego do analiz z wykorzystaniem metod i technik kontrfaktycznych na potrzeby jednostek statystyki publicznej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 28-11-2017 r., do godz. 9:00
06.12.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
05.12.2017 16:00 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., godz. 10:00.
05.12.2017 09:45 Krzysztof Makulec Edycja ankieterka/ankieter (stanowisko pomocnicze - poza korpusem służby cywilnej)
05.12.2017 09:39 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter (stanowisko pomocnicze - poza korpusem służby cywilnej)
05.12.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
04.12.2017 14:27 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
04.12.2017 12:42 Krzysztof Makulec Publikacja inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia
04.12.2017 11:53 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
04.12.2017 10:32 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. technicznych w Biurze Administracyjnym
04.12.2017 09:36 Krzysztof Makulec Publikacja referendarz statystyk w Wydziale Organizacji i Rejestrów
04.12.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych
01.12.2017 12:02 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkań w trzech urzędach statystycznych w: Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, w latach 2017-2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 27-11-2017 r., do godz. 09:00
01.12.2017 11:43 Krzysztof Makulec Edycja ankieterka/ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
01.12.2017 11:41 Krzysztof Makulec Edycja ankieterka/ankieter na terenie powiatu grodziskiego (poza korpusem służby cywilnej)
01.12.2017 11:37 Krzysztof Makulec Edycja ankieterka/ankieter na terenie powiatu grodziskiego (poza korpusem służby cywilnej)
01.12.2017 11:20 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
01.12.2017 11:14 Krzysztof Makulec Publikacja ankieterka/ankieter na terenie powiatu grodziskiego (poza korpusem służby cywilnej)
30.11.2017 16:43 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
30.11.2017 13:22 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
30.11.2017 11:11 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
30.11.2017 10:53 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
30.11.2017 10:51 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
30.11.2017 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
29.11.2017 14:15 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
29.11.2017 12:18 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu kołobrzeskiego
29.11.2017 10:49 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
29.11.2017 10:46 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
29.11.2017 09:59 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Oddziale w Kaliszu
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry