Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.05.2018 15:36 Alicja Koszela Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021
10.05.2018 15:29 Tomasz Sewastianowicz Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021
10.05.2018 12:05 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Oddziale w Tczewie do spraw realizacji badań statystycznych
09.05.2018 14:46 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu myśliborskiego w Wydziale Badań Ankietowych
09.05.2018 14:22 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
09.05.2018 14:14 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
09.05.2018 13:45 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
09.05.2018 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
09.05.2018 12:06 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Tczewie
09.05.2018 09:27 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw wsparcia wykonania zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w Biurze Organizacji i Kadr
09.05.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.05.2018 12:02 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
08.05.2018 11:09 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Doskonalenia technik legislacyjnych- praktycznego wykorzystania szablonu aktów prawnych
08.05.2018 09:56 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i czynności naprawcze instalacji hydrantowej i gaśnic GUS i CBiES GUS w Jachrance w 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Termin składania ofert: 17-05-2018; do godz. 15:00
08.05.2018 09:18 Alicja Koszela Edycja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.05.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.05.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.05.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
30.04.2018 12:43 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., godz. 10:00.
30.04.2018 12:42 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00.
30.04.2018 12:42 Krzysztof Makulec Edycja Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do budynku GUS
30.04.2018 12:41 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin).
30.04.2018 12:40 Krzysztof Makulec Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
30.04.2018 12:39 Krzysztof Makulec Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
30.04.2018 12:37 Krzysztof Makulec Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej
30.04.2018 12:36 Krzysztof Makulec Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
30.04.2018 12:36 Krzysztof Makulec Edycja Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
30.04.2018 12:34 Krzysztof Makulec Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
30.04.2018 12:34 Krzysztof Makulec Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r.
30.04.2018 12:33 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r.
30.04.2018 12:33 Krzysztof Makulec Edycja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
30.04.2018 12:27 Krzysztof Makulec Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
30.04.2018 12:27 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
30.04.2018 12:26 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017
30.04.2018 11:43 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamóweniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 20-01-2017 r.
30.04.2018 11:43 Krzysztof Makulec Edycja Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Głównego Urzędu Statystycznego - Zmiana terminu składania ofert z 5.01.2017 r. na 12.01.2017 r.
30.04.2018 11:42 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 04-01-2017; Zamawiający informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
30.04.2018 11:41 Krzysztof Makulec Edycja Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie
30.04.2018 11:41 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-12-2016. Zamawiający informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10:00, w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
30.04.2018 11:40 Krzysztof Makulec Edycja Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie
30.04.2018 11:39 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 03-11-2016 r. Zamawiający informuje, że w dniu 11.10.2016 o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
30.04.2018 11:39 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie pracy badawczej pt. „Badanie plonów ziemniaków na poziomie kraju i województw (NTS 1 i NTS 2), opracowanie metodyki i oszacowanie wielkości plonów, wraz z określeniem zjawisk przyrodniczych i agrotechnicznych mających wpływ na plonowanie tego gatunku; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 10-10-2016 r.
30.04.2018 11:38 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektów technicznych i wykonawczych niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie na podstawie opracowanego audytu; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 28-10-2016; Zamawiający informuje, że w dniu 28 września 2016 r. oraz w dniu 3 października 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędą się zebrania wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
30.04.2018 11:38 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 07-10-2016 r.
30.04.2018 11:36 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy i usług rehabilitacyjnych w jednostkach statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS - postępowanie dzielone na części; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 29-08-2016.
30.04.2018 11:36 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu zastosowania grafiki komputerowej oraz projektowania publikacji i składów graficznych z wykorzystaniem funkcji oprogramowania Corel Draw X7 oraz Adobe Creative Cloud w ramach projektu współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy) dotyczącego wsparcia informatycznego stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz polityki spójności oraz systemu monitorowania rozwoju STRATEG. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 15-09-2016 r.
30.04.2018 11:31 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu zastosowania grafiki komputerowej oraz projektowania publikacji i składów graficznych z wykorzystaniem funkcji oprogramowania Corel Draw X7 oraz Adobe Creative Cloud w ramach projektu współfinansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy) dotyczącego wsparcia informatycznego stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz polityki spójności oraz systemu monitorowania rozwoju STRATEG
30.04.2018 11:31 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników resortu statystyki publicznej. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 24-05-2016 r.
30.04.2018 11:29 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy) dotyczącego wsparcia informatycznego stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz polityki spójności oraz systemu monitorowania rozwoju STRATEG. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 31-05-2016 r.
30.04.2018 11:28 Krzysztof Makulec Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014-2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy; oś priorytetowa II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, działanie 2.1. Wsparcie instytucji) dotyczącego wsparcia informatycznego stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz polityki spójności oraz systemu monitorowania rozwoju STRATEG. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 23-05-2016 r.
  1  2  3  4  5  6    
Do góry