Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.10.2017 08:00 Tomasz Pudłowski Publikacja starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 15:22 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 15:22 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 15:04 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
06.10.2017 14:33 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu stargardzkiego
06.10.2017 14:33 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego i myśliborskiego
06.10.2017 14:31 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu stargardzkiego
06.10.2017 14:26 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego i myśliborskiego
06.10.2017 14:26 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
06.10.2017 14:25 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
06.10.2017 14:25 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie powiatu gryfińskiego i myśliborskiego
06.10.2017 12:25 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 12:24 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 12:24 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 11:35 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
06.10.2017 11:14 Tomasz Sewastianowicz Edycja Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy)
06.10.2017 10:16 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 10:13 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
06.10.2017 09:52 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
06.10.2017 09:52 Krzysztof Makulec Edycja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
06.10.2017 09:46 Krzysztof Makulec Publikacja sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
06.10.2017 09:25 Krzysztof Makulec Edycja ankieter poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Badań Ankietowych
05.10.2017 16:03 Krzysztof Makulec Edycja ankieter poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Badań Ankietowych
05.10.2017 16:01 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Badań Ankietowych
05.10.2017 14:44 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin).
05.10.2017 14:39 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin).
05.10.2017 14:32 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji (kwestionariusz i instrukcja) do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu "Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS)". Termin składania ofert: 12-10-2017 r., do godz. 10:00
05.10.2017 14:15 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa iMac 27 cali – 1 sztuka, iPad Pro 12,9 cala – 2 sztuki, Macbook Air – 1 sztuka. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 10:00
05.10.2017 11:57 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
05.10.2017 11:54 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
05.10.2017 11:52 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
05.10.2017 11:44 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
05.10.2017 11:31 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
05.10.2017 11:30 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
05.10.2017 11:28 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Koninie
05.10.2017 11:08 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
05.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radomiu
05.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Radomiu
04.10.2017 15:36 Krzysztof Makulec Publikacja Informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
04.10.2017 15:17 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Remont pomieszczenia pod ustawienie niszczarki (pomieszczenie nr 049 w piwnicy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208). Termin składnia ofert: 13-10-2017 r., do godz. 16.15
04.10.2017 13:10 Tomasz Sewastianowicz Edycja Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208
04.10.2017 10:10 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
04.10.2017 09:40 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
04.10.2017 09:36 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
04.10.2017 09:32 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
04.10.2017 08:53 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
04.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
04.10.2017 08:15 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
03.10.2017 14:29 Krzysztof Makulec Edycja specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
03.10.2017 11:35 Krzysztof Makulec Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych (w zależności od posiadanego ogólnego stażu pracy) w Wydziale Badań Ankietowych
  1  2  3  4  5  6    
Do góry