Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.01.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
20.01.2017 15:12 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamóweniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 20-01-2017 r.
20.01.2017 13:48 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
20.01.2017 13:45 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
20.01.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
18.01.2017 13:23 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
17.01.2017 13:31 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
17.01.2017 13:21 Alicja Koszela Edycja Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie
17.01.2017 09:31 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocnicznym)
17.01.2017 08:55 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym
13.01.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
12.01.2017 15:03 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków życia
12.01.2017 14:40 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2017 13:55 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Głównego Urzędu Statystycznego - Zmiana terminu składania ofert z 5.01.2017 r. na 12.01.2017 r.
12.01.2017 11:09 Alicja Koszela Edycja informatyk w Oddziale w Koszalinie
12.01.2017 10:25 Alicja Koszela Edycja statystyk do spraw rejestru REGON w Oddziale w Tarnobrzegu
12.01.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
12.01.2017 10:24 Alicja Koszela Edycja informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
12.01.2017 10:20 Alicja Koszela Edycja konsultant do spraw metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
12.01.2017 10:19 Alicja Koszela Edycja konsultant do spraw metodologii badań w Ośrodku Statystyki Kultury
12.01.2017 10:18 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
12.01.2017 10:18 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
12.01.2017 10:16 Alicja Koszela Edycja programista w Wydziale Informatyki
12.01.2017 10:14 Alicja Koszela Edycja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
12.01.2017 10:11 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw inwestycji i administrowania nieruchomościami w Wydziale Administracyjnym
12.01.2017 10:10 Alicja Koszela Edycja starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
12.01.2017 10:10 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw organizacji w Wydziale Organizacji
12.01.2017 10:07 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale we Włocławku
12.01.2017 10:07 Alicja Koszela Edycja statystyk w Oddziale w Inowrocławiu
12.01.2017 10:06 Alicja Koszela Edycja statystyk w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
12.01.2017 10:06 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Referacie Analiz i Badań Regionalnych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych
12.01.2017 10:05 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
12.01.2017 10:05 Alicja Koszela Edycja starszy referent w Oddziale w Toruniu
12.01.2017 10:04 Alicja Koszela Edycja radca prawny
12.01.2017 09:53 Alicja Koszela Edycja główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw technicznych w Biurze Administracyjnym
12.01.2017 09:52 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2017 09:52 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.01.2017 09:51 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Udostępniania Elektronicznego w Departamencie Informacji
12.01.2017 09:51 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.01.2017 09:50 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.01.2017 09:50 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
12.01.2017 09:49 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2017 09:49 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.01.2017 09:48 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.01.2017 09:48 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2017 09:47 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
12.01.2017 09:47 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
12.01.2017 09:45 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
12.01.2017 09:45 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
12.01.2017 09:44 Alicja Koszela Edycja naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
1  2  3  4  5  6    
Do góry