Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
24.03.2017 13:25 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
23.03.2017 15:41 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
23.03.2017 13:07 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
23.03.2017 12:06 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
23.03.2017 12:04 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska
23.03.2017 11:44 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
23.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
22.03.2017 13:44 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
22.03.2017 12:01 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienie na czas realizacji projektu)
22.03.2017 10:37 Alicja Koszela Publikacja specjalista na samodzielnym stanowisku pracy - Redakcja „Wiadomości Statystyczne” w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych
22.03.2017 10:12 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista do spraw programowania w Wydziale Informatyki
22.03.2017 09:12 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
22.03.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
21.03.2017 15:31 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych
21.03.2017 15:07 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
21.03.2017 08:35 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
20.03.2017 15:51 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r.
20.03.2017 15:13 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 15:11 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 15:06 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 15:04 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 14:52 Tomasz Sewastianowicz Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 14:50 Tomasz Sewastianowicz Publikacja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń
20.03.2017 12:52 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
20.03.2017 12:27 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: udostępniania informacji statystycznej oraz organizacji i realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
20.03.2017 12:20 Alicja Koszela Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
20.03.2017 12:17 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż.
20.03.2017 12:12 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r.
20.03.2017 11:59 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego
20.03.2017 11:59 Alicja Koszela Edycja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
20.03.2017 11:58 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
20.03.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
20.03.2017 09:00 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji
17.03.2017 14:34 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00
17.03.2017 13:25 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
17.03.2017 13:18 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym)
17.03.2017 09:35 Alicja Koszela Publikacja starszy referent ds. kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
14.03.2017 09:28 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
13.03.2017 16:25 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
13.03.2017 15:23 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
13.03.2017 13:44 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
13.03.2017 13:26 Alicja Koszela Publikacja pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - samodzielne stanowisko pracy
13.03.2017 13:17 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach
13.03.2017 12:14 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
13.03.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku
10.03.2017 16:16 Alicja Koszela Publikacja Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 28.02.2017 r.
10.03.2017 16:10 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska (zatrudnienienie na czas realizacji projektu)
10.03.2017 15:18 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
10.03.2017 12:22 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00
10.03.2017 11:23 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
1  2  3  4  5    
Do góry