Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
19.12.2018 13:53 Krzysztof Makulec Publikacja ekspert w Referacie Analiz i Opracowań Zbiorczych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych
19.12.2018 11:06 Krzysztof Makulec Publikacja straszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na samodzielnym stanowisku pracy
19.12.2018 10:20 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
19.12.2018 09:04 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
19.12.2018 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.12.2018 16:24 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.12.2018 16:20 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.12.2018 16:17 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.12.2018 11:39 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
18.12.2018 11:36 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk w Oddziale w Pile
18.12.2018 11:32 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
18.12.2018 10:55 Agnieszka Jagoda Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 28-12-2018 r. godzina 14:00.
18.12.2018 10:51 Agnieszka Jagoda Publikacja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 28-12-2018 r. godzina 14:00.
18.12.2018 10:30 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badan Regionalnych
17.12.2018 14:16 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter na terenie miasta i gminy Nowogard
17.12.2018 13:55 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
17.12.2018 13:34 Krzysztof Makulec Publikacja ekspert w Referacie Analiz i Opracowań Zbiorczych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych
17.12.2018 08:39 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
17.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja główny specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
17.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant na samodzielnym stanowisku pracy ds. rozwoju Polskiej Statystyki Publicznej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
15.12.2018 12:57 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
15.12.2018 09:13 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
15.12.2018 09:11 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
15.12.2018 09:11 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
15.12.2018 09:07 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
14.12.2018 15:15 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-12-2018, godz. 10:00
14.12.2018 14:42 Krzysztof Makulec Publikacja starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
14.12.2018 09:28 Krzysztof Makulec Edycja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:27 Krzysztof Makulec Edycja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:27 Krzysztof Makulec Edycja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:26 Krzysztof Makulec Publikacja Seminarium Statystyka dla polityki spójności 18.12.2018 r.
14.12.2018 09:01 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2019 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
13.12.2018 15:11 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2019 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 19-12-2018, godz. 12:00
13.12.2018 14:49 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
13.12.2018 08:57 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
12.12.2018 15:53 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
12.12.2018 15:50 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Czasopism Naukowych w Departamencie Opracowań Statystycznych
12.12.2018 14:37 Krzysztof Makulec Publikacja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
12.12.2018 14:32 Krzysztof Makulec Edycja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
12.12.2018 14:31 Krzysztof Makulec Publikacja specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Umów i Wsparcia Informatycznego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
12.12.2018 09:13 Krzysztof Makulec Edycja statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
12.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
11.12.2018 13:22 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
11.12.2018 13:09 Krzysztof Makulec Publikacja samodzielny księgowy ds. rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym
11.12.2018 08:58 Krzysztof Makulec Edycja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
11.12.2018 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja informatyk ds. obsługi informatycznej badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
10.12.2018 14:36 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Morskiej
10.12.2018 14:30 Krzysztof Makulec Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
10.12.2018 13:59 Krzysztof Makulec Publikacja ankieter
10.12.2018 13:42 Krzysztof Makulec Publikacja naczelnik wydziału w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS w Gabinecie Prezesa
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry