Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.02.2017 11:30 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Operatów Statystycznych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów
23.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
23.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. przygotowania publikacji i opracowań statystycznych w wersji angielskiej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
22.02.2017 15:44 Alicja Koszela Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
22.02.2017 15:42 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy
22.02.2017 15:34 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Statystyki Edukacji i Kultury w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia (zatrudnienie na zastępstwo)
22.02.2017 15:31 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
22.02.2017 15:29 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Siedlcach (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
22.02.2017 15:25 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Siedlcach
22.02.2017 15:21 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych
22.02.2017 15:18 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. studiów i badań regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych
22.02.2017 14:27 Alicja Koszela Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017
22.02.2017 14:11 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 01-03-2017 r., do godz. 16:00
21.02.2017 17:13 Alicja Koszela Publikacja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym)
21.02.2017 15:24 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018. Termin składania ofert: 21-02-2017 r., do godz. 12:00
21.02.2017 14:16 Alicja Koszela Edycja referendarz statystyk do spraw kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacji
21.02.2017 14:11 Alicja Koszela Publikacja specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
21.02.2017 13:17 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
20.02.2017 15:18 Alicja Koszela Publikacja statystyk w Oddziale w Koszalinie
20.02.2017 12:07 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamóweniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 20-01-2017 r.
20.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Płocku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
18.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
18.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
18.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
18.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
17.02.2017 15:08 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
17.02.2017 14:21 Alicja Koszela Edycja Ogłoszenie o zamóweniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 20-01-2017 r.
17.02.2017 13:13 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
17.02.2017 10:20 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018. Termin składania ofert: 21-02-2017 r., do godz. 12:00
17.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - samodzielne stanowisko pracy
17.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
17.02.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Projektowania i Baz Danych
16.02.2017 16:01 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na seminarium "Metodologia i organizacja badań rolniczych w 2017 r." w dniu 22.03.2017 r., zorganizowanym przez Departament Rolnictwa w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance dla pracowników z urzędów statystycznych, zajmujących się oceną i szacowaniem produkcji roślinnej. Termin składania ofert: 23-02-2017 r., do godz. 12:00
16.02.2017 15:52 Tomasz Sewastianowicz Edycja Ogłoszenie o zamóweniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 20-01-2017 r.
15.02.2017 15:14 Alicja Koszela Publikacja statystyk do spraw: udostępniania informacji statystycznej oraz organizacji i realizacji badań statystycznych w Oddziale we Włocławku (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
15.02.2017 12:29 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
15.02.2017 12:28 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
15.02.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)
14.02.2017 16:26 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018
14.02.2017 16:26 Alicja Koszela Publikacja Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018
14.02.2017 16:15 Alicja Koszela Edycja Specjalista w Wydziale Koordynacji i Opracowań Zbiorczych w Departamencie Produkcji
14.02.2017 16:14 Alicja Koszela Edycja Specjalista w Wydziale do Spraw Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
14.02.2017 16:13 Alicja Koszela Edycja kierownik magazynu poza korpusem służby cywilnej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Biurze Administracyjnym
14.02.2017 16:12 Alicja Koszela Edycja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)
14.02.2017 16:12 Alicja Koszela Edycja starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
14.02.2017 16:10 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków życia
14.02.2017 16:09 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa Urzędu w Gabinecie Prezesa (zatrudnienie na zastępstwo)
14.02.2017 16:09 Alicja Koszela Edycja sekretarka poza korpusem służby cywilnej w Biurze Organizacji i Kadr
14.02.2017 16:08 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych (zatrudnienie na zastępstwo)
14.02.2017 16:07 Alicja Koszela Edycja główny specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw (zatrudnienie na zastępstwo)
1  2  3  4  5    
Do góry