Dziennik zmian treści BIP GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.08.2017 15:15 Alicja Koszela Publikacja księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
22.08.2017 12:53 Alicja Koszela Publikacja Inauguracyjne posiedzenie plenarne Rady Statystyki VI kadencji w dniu 18 sierpnia 2017 r.
22.08.2017 10:40 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
22.08.2017 08:43 Alicja Koszela Publikacja starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjnym
22.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Analitycznych Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych
21.08.2017 14:39 Alicja Koszela Edycja Publiczna prezentacja założeń projektu "Stanowisko dla Naukowca" 04.09.2017
21.08.2017 14:34 Alicja Koszela Edycja Publiczna prezentacja założeń projektu "Stanowisko dla Naukowca" 04.09.2017
21.08.2017 14:33 Alicja Koszela Publikacja Publiczna prezentacja założeń projektu "Stanowisko dla Naukowca" 04.09.2017
21.08.2017 12:22 Alicja Koszela Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań w Wydziale Realizacji Badań
21.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja starszy statystyk informatyk w Ośrodku Inżynierii Danych
18.08.2017 10:43 Alicja Koszela Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
17.08.2017 16:08 Alicja Koszela Publikacja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
16.08.2017 13:18 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.08.2017 13:01 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.08.2017 12:54 Bartosz Wielądek Publikacja Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.08.2017 12:45 Alicja Koszela Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej)
16.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
12.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja referendarz statystyk do spraw: metodologii, organizacji i realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
11.08.2017 13:40 Alicja Koszela Publikacja statystyk ds. edukacji statystycznej i promocji w Oddziale w Ciechanowie
11.08.2017 13:10 Alicja Koszela Publikacja ankieter/ankieterka na terenie Warszawy - 2 etaty (poza korpusem służby cywilnej)
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja specjalista w Wydziale Administracyjnym
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Publikacja główny specjalista w Wydziale Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
11.08.2017 08:00 Alicja Koszela Edycja specjalista w Wydziale Administracyjnym
10.08.2017 15:14 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie Schematu postępowania przy opracowywaniu Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa Polskiego za rok 2014. Termin składania ofert: 10-05-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:14 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A4 oraz materiałów eksploatacyjnych wystarczających na 100 000 kopii. Termin składania ofert: 05-05-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:13 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Ocena stopnia reprezentatywności i dostępności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena w roku 2017 dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w ramach badań Eurostat - OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 08-05-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:13 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów p.poż". Termin składania ofert: 28-04-2017 r., do godz. 16.15. W dniu 26-04-2017 r., o godz. 11-tej w holu budynku w Jachrance 81 planowane jest spotkanie, celem odbycia wizji lokalnej nieruchomości.
10.08.2017 15:12 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-04-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:11 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP). Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 15:00
10.08.2017 15:11 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, termin realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2019 r. Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 16.15
10.08.2017 15:10 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:09 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego badania struktury gospodarstw rolnych w Polsce w 2016 r. (nr umowy 08411.2015.002-2015.616). Termin składania ofert: 07-04-2017 r., do godz. 15:30
10.08.2017 15:09 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:08 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:07 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r.
10.08.2017 15:06 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:05 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00
10.08.2017 15:05 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00
10.08.2017 15:04 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkania "Zmiany metodologiczne w badaniu EU-SILC 2017". Termin składania ofert: 06-03-2017, do godz. 10:00
10.08.2017 15:04 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Aktualizacja audytu energetycznego budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-03-2017, do godz. 16:15
10.08.2017 15:03 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 01-03-2017 r., do godz. 16:00
10.08.2017 15:03 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00
10.08.2017 15:02 Alicja Koszela Edycja Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na seminarium "Metodologia i organizacja badań rolniczych w 2017 r." w dniu 22.03.2017 r., zorganizowanym przez Departament Rolnictwa w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance dla pracowników z urzędów statystycznych, zajmujących się oceną i szacowaniem produkcji roślinnej. Termin składania ofert: 23-02-2017 r., do godz. 12:00
1  2  3  4  5  6    
Do góry