Szczegółowy format przekazywanych danych z systemów informacyjnych przekazywanych w roku 2020


Szczegółowy format przekazywanych danych (wersja graficzna) Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rodzaj Ministerstwa/Urzędy/NBP/Pozostałe
GIOŚ PMŚ 12 dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w powierzchniowej warstwie gleby Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
KOBIZE-IOŚ PIB 01 dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
KOBIZE-IOŚ PIB 02 dane dotyczące oszacowania emisji gazów cieplarnianych według metodologii IPCC Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
KOBIZE-IOŚ PIB 03 dane dotyczące oszacowania emisji wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
KZGW SIGW 02 dane o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów Pochodzący z systemu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
MF BOPP 01 dane dotyczące organizacji pożytku publicznego Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 01 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39) Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 05 dane dotyczące osób fizycznych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 07 dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej: na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 09 dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
URE SI OP 01 dane o odbiorcach przemysłowych, o których mowa w art. 54 i art. 188a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
Do góry