Główny Urząd Statystyczny wdrożył nową usługę sieciową umożliwiającą użytkownikom systemowym pobieranie i weryfikację danych z katalogów rejestru TERYT. Zbiory zawierające dane z systemów: TERC, SIMC i ULIC (w tym pliki aktualizacyjne) są udostępniane z wykorzystaniem nowej usługi sieciowej - interfejsów API. Informacje niezbędne do uzyskania dostępu do danych rejestrowych TERYT poprzez usługę sieciową zostały zamieszczone pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/interfejsyapi/).

W związku ze zgłaszaną przez użytkowników danych rejestru TERYT potrzebą wydłużenia okresu funkcjonowania usługi sieciowej Web Services (WS) uprzejmie informujemy, że ostateczne wyłączenie usługi WS nastąpi z dniem 30.12.2016 r.

Do góry