W związku z wdrożeniem nowej usługi sieciowej umożliwiającej użytkownikom systemowym pobieranie i weryfikację danych z katalogów rejestru TERYT uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2016 r.  dotychczasowa usługa sieciowa Web Services zostanie wyłączona. Zbiory zawierające dane z systemów: TERC, SIMC i ULIC (w tym pliki aktualizacyjne), będą udostępniane z wykorzystaniem nowej usługi sieciowej – interfejsy API (informacje niezbędne do uzyskania dostępu do danych rejestrowych TERYT poprzez usługę sieciową zostały zamieszczone pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/interfejsyapi/).