Wizyta przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej na terenie m. Włocławek w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej.