W dniach 04-06 września 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki Społecznej oraz Wydziału Analiz Przekrojowych w Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS odbyli kolejne spotkanie z podmiotami ekonomii społecznej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z GUS projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem wizyt w podmiotach ekonomii społecznej jest poznanie specyfiki działalności poszczególnych rodzajów PES, w związku z opracowaniem w ramach projektu metodologii pozyskania brakujących danych dotyczących podmiotów gospodarki społecznej.